Wegwijzer Ondersteunde Communicatie

Gepubliceerd op: 08 april 2014 - door: Platform EMG

Op dit moment is het lectoraat Technologie in de Zorg van Zuyd Hogeschool bezig met een onderzoek naar o.a. de prevalentie van kinderen en jongeren met behoeften op het gebied van ondersteunde communicatie (OC). Onderdelen van dit project zijn het identificeren van de zorg- en dienstverlening op het gebied van OC en het verzamelen van de ervaringen van families van gebruikers van OC.

Deelnemen aan het project?
Het lectoraat Technologie in de Zorg stelt jullie deelname zeer op prijs en ze vragen je om een enquête voor dit project in te vullen. Als u OC-gebruiker of ouder/familielid/begeleider bent, hebt u t/m 15 mei 2014 toegang tot een enquête, een begeleidende informatiebrief en een verklarende woordenlijst via deze link.

Liever de enquête per mail ontvangen? Stuur dan een e-mail ovv je naam en je zal de enquête per e-mail ontvangen.

Deze enquête heeft twee doelen:

  • Doel 1: Inzicht verwerven in de ervaringen van gebruikers met de zorg- en dienstverlening op het gebied van OC.
  • Doel 2: Zicht krijgen op de wegen die naar de gewenste zorg- en dienstverlening leiden.

Klik hier om direct naar de enquete te gaan.

Het eindresultaat van dit project zal de ontwikkeling van een gemakkelijk leesbaar en toegankelijk informatieproduct zijn (een ‘Wegwijzer Ondersteunde Communicatie’) in de vorm van een brochure met afbeeldingen en een webgebaseerde digitale versie.

Je kan ook aan dit project deelnemen door…

  • deel te nemen aan een interview om dieper in te gaan op uw ervaringen met de zorg- en dienstverlening op het gebied van OC
  • deel te nemen aan een focusgroep om mee te denken over de concrete vormgeving van het eindproduct (nadat een conceptversie ontwikkeld is)

Voor meer informatie over het project:
Klik hier voor meer informatie of bekijk de wegwijzer. Voor vragen kun je contact opnemen met Gill Townend, klik hier om een mail te sturen. 

 

 

Steun het Platform EMG en word ook donateur!