Voorlezen-plus® prikkelt de zintuigen met persoonlijke boeken

Gepubliceerd op: 01 april 2016 - door: Platform EMG

Mensen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB) lezen zelf niet, maar worden ook weinig voorgelezen. Dat ontdekten Carla Wikkerman en Nelleke Boer toen zij in aanraking kwamen met multi-sensory storytelling. Dit is een speciale manier van voorlezen waarbij naast een verhaaltekst gebruik gemaakt wordt van voorwerpen die je kunt zien, voelen, horen, proeven of ruiken. 

Werkwijze Voorlezen-plus®
Al snel merkten zij dat de multi-sensory storytelling manier van voorlezen ook geschikt is voor mensen met (een verstandelijke beperking en) dementie. Carla en Nelleke ontwikkelden een eigen werkwijze Voorlezen-plus®.

Persoonlijk boek 
Een Voorlezen-plus-boek is een persoonlijk boek, op maat gemaakt voor één persoon: de luisteraar. Dit boek beschrijft de werkwijze van Voorlezen-plus. Het maakt duidelijk: zó ziet een Voorlezen-plus-boek eruit en zó wordt het gemaakt en voorgelezen. Bovendien geeft het boek een beeld van de inhoud van een groot aantal Voorlezen-plus-boeken.

Het boek is interessant voor familieleden, vrienden, vrijwilligers en begeleiders, maar ook voor docenten en studenten van zorgopleidingen. Vanaf 24 maart 2016 is het boek ‘Voorlezen-plus® prikkelt de zintuigen met persoonlijke boeken’ verkrijgbaar.

Voorlezen-plus® prikkelt de zintuigen met persoonlijke boeken
Door Nelleke Boer en Carla Wikkerman
Uitgave: Stichting Voorlezen-plus®.
ISBN/EAN 978-90-9029440-7

Bestellen  
Prijs: 25 euro inclusief verzendkosten
Bestellen: Stuur een mail naar mail@voorlezen-plus.nl
Vermeld hierin het aantal boeken dat je wilt bestellen en je naam en adres.
Maak het bedrag over naar NL70 INGB 0006 7495 72 ten name van Stichting Voorlezen-plus® onder vermelding van je naam en ‘boek’.

Steun het Platform EMG en word ook donateur!