Vooraankondiging: Conferentie EMB ‘Ouders en professionals in gesprek’ op 9 november 2013

Gepubliceerd op: 02 augustus 2013 - door: Platform EMG

EMB* Conferentie 9 november bij Sherpa in Eemnes van 10.00-16.00 uur o.v.b.
De ouderwerkgroep MCG/EMB van de BOSK en het Platform EMG organiseren op 9 november a.s. een conferentie over de samenwerking in de zorg voor en begeleiding van mensen met EMB.  Deze conferentie is bedoeld voor zowel ouders/familieleden als voor mensen die professioneel bij deze groep betrokken zijn. Uitgebreide informatie volgt in de eerste 14 dagen van september. Volg via deze link de Bosk .

Het is een open deur: met samenwerken bereik je meer. Bij de zorg voor en begeleiding van de kwetsbare doelgroep EMB is samenwerking en goed overleg van cruciaal belang. Maar hoe doe je dat? Denk bijvoorbeeld aan de volgende praktische zaken:

 • Er zijn veel verschillende mensen en organisaties die betrokken zijn; hoe zorg je dat iedereen dezelfde actuele informatie heeft?
 • Hoe zorg je ervoor dat alle activiteiten van de verschillende betrokkenen goed op elkaar afgestemd zijn?
 • Er is vaak sprake van veel procedures en protocollen; ondersteunen die de samenwerking of bemoeilijken ze dat juist?
 • (On)zorgvuldigheid van handelen door professionals; hoe daarmee om te gaan?
 • Bekostigingsstructuren staan efficiency en zorg op maat soms in de weg. Denk aan ziekenhuisopnames die daardoor moeizamer verlopen, of denk aan de samenwerking tussen school en revalidatiecentrum die soms praktisch lastig te regelen is.
 • Waar ligt de grens tussen bezorgde en overbezorgde ouders/familie?
 • Standaardisering van dienstverlening staat zorg op maat vaak in de weg.
 • De (fysieke) afstand tussen ouders, woonvoorziening en school of dagbesteding is vaak groot.

Soms wordt samenwerking bemoeilijkt door zaken die meer grenzen aan ethische zaken:

 • Ouders en professionals of professionals onderling, zitten niet op dezelfde lijn als het bijvoorbeeld de keuze voor een specifieke behandeling of methode betreft.
 • De verschillende betrokkenen hebben andere ideeën over wat kwaliteit van leven is.
 • Er leven vooroordelen over de doelgroep, zonder haar echt te kennen, waardoor zowel ouders als professionals bij participatie van deze doelgroep extra inspanningen moeten leveren.

*Voor personen met een zeer ernstige verstandelijke beperking, ernstige lichamelijke handicaps én een complexe gezondheidsproblematiek worden verschillende afkortingen gebruikt waaronder: Ernstige Meervoudige Beperking (EMB), Ernstig Meervoudig Gehandicapt (EMG) en Meervoudig Complex Gehandicapt (MCG)

Steun het Platform EMG en word ook donateur!