Volwaardig leven met een beperking

Gepubliceerd op: 11 oktober 2018 - door: Platform EMG

Mensen met een handicap zijn kwetsbaar. Zij hebben zorg nodig om met hun beperking zo veel mogelijk te kunnen leven als andere mensen. De zorg die zij nu krijgen, helpt daar niet voldoende bij. Daarnaast heeft hun familie ook ondersteuning nodig. Het programma ‘Volwaardig leven’ kan hierbij helpen.

Het programma ‘Volwaardig leven’

In Nederland hebben ongeveer 2 miljoen mensen een beperking. Daarvan krijgen ongeveer 130.000 mensen dagelijks intensieve zorg uit de Wet Langdurige Zorg (Wlz).

Om de gehandicaptenzorg te helpen verbeteren, is het programma ‘Volwaardig leven’ opgesteld. Mensen met een beperking hebben lichamelijke, zintuiglijke (zien en horen) of verstandelijke beperkingen. Of een combinatie daarvan. Zij wonen thuis of in een zorginstelling. Zij zijn vaak hun hele leven afhankelijk van ondersteuning en zorg.

Het programma ‘Volwaardig leven’ richt zich ook op de naasten van mensen met een beperking. Zij kunnen hulp krijgen bij het organiseren van zorg.

Lees meer hierover op de website van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Steun het Platform EMG en word ook donateur!