Stichting Milo start nieuwe KLIN© groep voor kinderen met CMB

Gepubliceerd op: 03 februari 2018 - door: Platform EMG


Stichting Milo nodigt u uit voor een informatiebijeenkomst over het KLIN©  behandelprogramma dat ze in september 2018 voor de vierde keer aanbieden in Schijndel.

Dit behandelprogramma is bedoeld voor niet- of nauwelijks sprekende kinderen die toch voldoende potentieel hebben om de stap naar passend of speciaal onderwijs te kunnen maken.

Inmiddels hebben wij hier mooie ervaringen mee geboekt en willen graag in september a.s. dit programma aan een nieuwe groep kinderen aanbieden.

Hiertoe organiseren wij twee informatiebijeenkomsten, niet alleen voor verwijzers zoals logopedisten en andere professionals, maar ook voor ouders. Bekijk hier de uitnodigingsbrief waarin een bijlage is opgenomen met een toelichting over KLIN© en de beschrijving van een paar cliënttyperingen.

Zijn er leden van uw vereniging die in een straal van 50 km rond Schijndel wonen en die mogelijk in aanmerking komen voor dit programma voor vroeg- en voorschoolse educatie voor kinderen van 4 tot 8 jaar? Dan stellen we het zeer op prijs als u deze ouders zou willen attenderen op de informatiebijeenkomsten die we organiseren zaterdag 24 februari (10.00-12.30 uur) of op donderdag 19 april  (19.30 -22.00 uur) in Schijndel.

Meld u uiterlijk 18 februari 2018 aan via het formulier op www.stichtingmilo.nl/klinc2018.

Steun het Platform EMG en word ook donateur!