Tweede Kamer neemt moties aan rond financiering EMB-leerlingen

Gepubliceerd op: 09 april 2015 - door: Platform EMG

Op 26 maart 2015 hebben Staatssecretaris Van Rijn (VWS) en Staatssecretaris Dekker (OCW) gesproken met de Tweede Kamer over zorg en onderwijs voor ernstig meervoudig beperkte leerlingen (EMB-leerlingen). Op 2 april 2015 heeft het vervolgoverleg plaatsgevonden. Er zijn meerdere moties ingediend die op 7 april jl. in stemming zijn gekomen. 

Aangenomen en verworpen moties
Er zijn meerdere moties ingediend, die op 7 april jl. in stemming zijn gekomen. De consequenties hiervan zijn op op dit moment nog niet helemaal duidelijk, maar positief is dat de Tweede Kamer verbeteringen lijkt af te dwingen in de regelgeving en financiering van onderwijs en zorg aan EMB-leerlingen. De Tweede Kamer vroeg de staatssecretarissen in een brief te laten weten hoe zij de aangenomen moties zullen uitvoeren.

  • Hier kunt u een overzicht met aangenomen en verworpen moties vinden.
  • Lees hier verslag van de stemmingen in de Tweede Kamer.

Debat
Staatssecretaris Dekker (OCW) en staatssecretaris Van Rijn (VWS) spraken op 25 maart jl. met de Tweede Kamer over zorg en onderwijs voor ernstig meervoudig beperkte leerlingen (emb-leerlingen). In de eerste termijn bleken de partijen vrij unaniem van mening dat met de brief een goede eerste stap is gezet door de inzet van een compensatiefonds, een handreiking en ondersteuning bij het gesprek over de inzet van zorgmiddelen. De Kamer vroeg de beide staatssecretarissen vooral om de problemen die ouders van deze kinderen ervaren snel op te lossen.

Landelijke procedure voor aanvragen tlv
Aanleiding voor het debat was een brief die de Kamer heeft ontvangen, waarin verschillende maatregelen aangekondigd werden. Zo komt er een landelijke procedure voor het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) voor leerlingen met een ernstige meervoudig beperking (emb-leerlingen). Ook komt er een landelijk budget beschikbaar voor extra zorg in onderwijstijd. Lees hier meer over de maatregelen.

Zie voor meer informatie hierover ook de website van LESCO.

(LESCO)

Steun het Platform EMG en word ook donateur!