Training: in kaart brengen motorische vaardigheden van kinderen met EMCB

Gepubliceerd op: 08 augustus 2020 - door: Platform EMG

Movakic is een instrument dat is ontwikkeld om motorische vaardigheden van kinderen met ernstig meervoudige complexe beperkingen (EMCB) in kaart te brengen en om veranderingen daarin te kunnen evalueren. Tevens is Movakic geschikt voor volwassenen met een EMCB.

Altijd meer mogelijk; hoe klein dat stapje ook is

Kinderen en volwassenen met ernstig meervoudige complexe beperkingen zijn rolstoel gebonden en vrijwel volledig afhankelijk van anderen bij alle aspecten van het dagelijks leven. Vanwege de ernst van hun beperkingen zullen zij motorisch geactiveerd moeten worden om zich motorische vaardigheden eigen te maken.

Kinderen en volwassenen met een EMCB lijken vaak geen veranderingen in motorische vaardigheden te laten zien maar met de juiste bril op zijn ook deze kleine stapjes goed te monitoren.  En juist deze kleine stapjes, die we inzichtelijk maken met Movakic, kunnen zoveel verschil uitmaken in het leven.

Training

Werkt u met cliënten met een ernstig meervoudig complexe beperking? Bent u fysio- of ergotherapeut en bent u op zoek naar een geschikte manier om de motorische vaardigheden van deze cliënten te evalueren? In het najaar staan nieuwe trainingsronden gepland om te leren werken met Movakic.

Meer informatie hierover is te vinden op www.movakic.nl

Steun het Platform EMG en word ook donateur!