Stimuleren van kennisoverdracht rond EMB door Platform EMG

Gepubliceerd op: 30 juli 2014 - door: Platform EMG

Deelnemers van de Kenniskringen en Netwerken van het Platform EMG konden meedoen aan de aanvraag Stimulering kennisoverdracht voor 2015. Het bestuur maakt in december 2014 bekend welk idee gehonoreerd wordt. 

Kenniskringen en Netwerken
Het Platform EMG kent kenniskringen en netwerken die zich richten zich op het delen van kennis op allerlei gebieden die zijn gerelateerd aan Ernstige Meervoudige Beperkingen (EMB). Dat gebeurt vooral in bijeenkomsten van die kenniskringen en netwerken. In dat proces ontstaan ideeën voor het maken van producten waarmee die kennis breder verspreid kan worden. In het verleden heeft dit onder meer geleid tot de volgende producten: Communicatiemethoden EMB en het boek ‘eigen invloed ervaren’ en het ouderhandboek mcg.

Maar in de praktijk blijkt de stap van idee naar concrete kennisoverdracht lastig te maken. Want hoewel voor het maken van producten vaak wel subsidies kunnen worden aangevraagd, is hiervoor vaak voorwerk nodig. Voor het uitwerken van een idee is dus tijd en specifieke deskundigheid nodig, die niet altijd beschikbaar is in een kenniskring of netwerk.

Stimuleringsbedrag
Voor dit voorwerk, het uitwerken van een idee, stelt het Platform EMG daarom een stimuleringsbedrag beschikbaar. Het gaat om maximaal € 5000,- per jaar, dat over meerdere aanvragen zal worden verdeeld.

In 2013 is het idee ‘EMB en muziek’ gehonoreerd door het bestuur van het Platform EMG. Gedrags-deskundigen en muziektherapeuten van de desbetreffende kenniskringen krijgen een financiële stimulering om dit idee uit te werken en hiervoor een werkplaatsaanvraag te doen.

Criteria voor honorering

  • Het idee komt voort uit een kenniskring of netwerk van het Platform EMG
  • Het idee wordt door de kenniskring of het netwerk van het Platform EMG breed gedragen
  • Er wordt (ook) kennis en ervaring uit het netwerk gebundeld of ontwikkeld tot een nieuw product
  • Het idee voorziet in een duidelijk behoefte of noodzaak bij de doelgroep
  • Het is duidelijk voor wie het product bedoeld is
  • Het product komt uiteindelijk ten goede van personen met EMB
  • De inschatting is dat het idee kan leiden tot een succesvolle financiële projectaanvraag
  • De werkplaats en het product moeten in een jaar gerealiseerd kunnen worden.

Aanvraag ‘stimulering kennisoverdracht’ voor 2015

  • Het bestuur maakt in december 2014 bekend welk idee gehonoreerd wordt.

Steun het Platform EMG en word ook donateur!