Stichting Milo start nieuwe KLIN© groep voor kinderen met CMB

Gepubliceerd op: 20 maart 2019 - door: Platform EMG

Stichting Milo nodigt ouders en professionals uit voor een informatiebijeenkomst over KLIN©, het voor- en vroegschoolse educatie programma van Stichting Milo.

Nieuwe kinderen met communicatief meervoudige beperkingen (CMB) kunnen worden aangemeld voor de vijfde KLIN© groep die op 22 augustus 2019 start.

Kinderen van 3 tot 8 jaar die niet of nauwelijks spreken vanwege een taalontwikkelingsstoornis  en communicatief meervoudige beperkingen, kunnen zich samen met hun sociale netwerk in het KLIN© Atelier voorbereiden op passend onderwijs.

Programma Informatiebijeenkomst
De aftrap van een interactieve bijeenkomst bestaat uit een toelichting op het KLIN© programma. Daarna gaan de bezoekers op KLIN© tour: één van de behandelaars neemt de bezoekers mee en laat zien hoe een KLIN© dag eruit ziet.

Ouders spelen een belangrijke rol bij de thuisbehandelingen. Er zal dan ook een ouder aanwezig zijn, die meer kan vertellen over de rol van de ouders in het programma en de effecten in de omgang en communicatie met hun kind.

Uiteraard worden alle vragen over aanmelding, vorm en inhoud van de behandeling en de achterliggende financiering tijdens deze bijeenkomst beantwoord. Download de uitnodiging voor de informatiebijeenkomsten.

Lees meer over het behandelprogramma KLIN© en over het aanmelden voor een Milo behandeltraject.

Steun het Platform EMG en word ook donateur!