Slotconferentie ‘leernetwerk Zeggenschap & Inclusie

Gepubliceerd op: 01 juli 2013 - door: Platform EMG

Op donderdag 13 juni 2013 vond de slotconferentie plaats van het leernetwerk Zeggenschap & Inclusie van mensen met een ernstig meervoudige beperking (EMB). Het project Zeggenschap & Inclusie voor mensen met ernstig meervoudige beperkingen is afgerond. Dit zal niet het einde betekenen van alle activiteiten, maar hopelijk het begin van nog meer veranderteams die ook voor Zeggenschap & Inclusie gaan.

Veranderteams zijn het afgelopen jaar actief binnen hun organisatie aan de slag geweest met het thema Zeggenschap & Inclusie. Ze gebruikten hierbij instrumenten en methodieken uit de veranderKIZT: ‘Kwaliteits-, Inclusie- en Zeggenschap Tools’. De teams kregen daarbij ook handreikingen om de interne organisatieprocessen dusdanig te verbeteren dat zeggenschap en inclusie uiteindelijk organisatiebreed een plek kan krijgen. De teams behaalden prachtige resultaten in hun eigen organisaties. Tijdens de slotconferentie lieten zij zien hoe de zeggenschap en inclusie van personen met ernstig meervoudige beperkingen daadwerkelijk geoptimaliseerd zijn. Het verbeterprogramma heeft veel opgeleverd, daarover was iedereen het eens.

Zie voor meer praktijkvoorbeelden de brochure: ‘Leernetwerk Zeggenschap en Inclussie‘ en de website van het Kennisplein.

Steun het Platform EMG en word ook donateur!