“Samen kunnen we ervoor zorgen dat ook mensen met EMB invloed hebben”.

Gepubliceerd op: 13 november 2021 - door: Platform EMG

Begin oktober is Corintha Wijnhorst gestart als nieuwe coördinator van Platform EMG. We spraken met haar over haar achtergrond, haar betrokkenheid bij mensen met EMB en haar plannen en dromen voor de toekomst.

De gehandicaptenzorg, een nieuw werkveld voor jou of bekend terrein?

“Nee hoor, dit werkveld is zeker niet nieuw voor mij. Ik ben al heel veel jaren in verschillende functies werkzaam in de gehandicaptenzorg.

Eerst een flink aantal jaren als verpleegkundige en coördineerde begeleider. Ik werkte toen als ambulant begeleider met kinderen met EMB en kwam bij gezinnen thuis. Dat combineerde ik met het begeleiden van groepen. De laatste jaren als leidinggevende op een locatie van mensen met EMB bij Philadelphia. Ook ben ik binnen Philadelphia voorzitter van de visieraad EMB.  Met het borgen van de zorgvisie EMB binnen Philadelphia willen we de kwaliteit van leven voor mensen met EMB verhogen. En niet te vergeten de kennis die er is te bevorderen en te verbinden  binnen en buitende  organisatie.

Daarnaast ben ik vanuit Stichting Philadelphia de laatste 2 jaar heel actief bij het initiatief het ‘Mooi Leven Huis’ (stichting NabijNetwerk). Eerst als  locatiemanager en nu in de rol van  kwartiermaker”.

Wat betekent het werken met mensen met EMB voor jou?

“Dat hangt denk ik sterk samen met mijn ambitie. Om de mens te zien en niet de beperkingenp. Door wie mensen met EMB zijn kunnen zij ons vertellen hoe de wereld is en ook hoe kwetsbaar de wereld is. Daarbij heb je elkaar hard nodig. De persoon met EMB kan niet met taal vertellen wat hij nodig heeft. Daar heb je een team en een netwerk bij nodig. Gaat dat goed dan zie je hele mooie dingen gebeuren. Ik word daar zelf ookeen veel rijker mens van”.

Kun je daar een voorbeeld van geven?

“Lang geleden kwam een meisje van 2,5 jaar en van allochtone afkomt in de locatie wonen waar ik toen werkzaam was als locatiemanager. Ze had een ernstig ongeluk gehad. Ze kwam van het revalidatiecentrum waar ze haar op dat moment niet meer verder konden helpen.

Ik kan nog goed terughalen dat ik met haar moeder samen aan tafel zat. De taal was een belemmering tussen ons maar toch hadden we contact met elkaar. Ik zie demoeder nog binnenkomen met een tas met een foto van het meisje van voor het ongeluk. Dat triggerde bij mij de vraag: Hoe kunnen we samen met team van professionals het meisje blijven zien van voor het ongeluk?  Het meisje dat ze nog wezenlijk is. Een meisje dat van Barbies en van poppen houdt. En dat graag naar de Teletubbies kijkt. En het meisje dat nu door het ongeluk en haar beperkingen gevangen zit in haar eigen lijf.

We zijn toen samen met het team van professionals en de moeder gaan kijken wat nodig was. Door te kijken naar wat ze leuk vond en ook aan te sluiten bij de Turkse cultuur waar ze deel van uitmaakte. Juist haar cultuur was herkenbaar en eigen voor haar. Zoals bijvoorbeeld de muziek en liedjes waar ze graag naar luisterde. Stapje voor stapje kwamen we zo verder met elkaar.

Iedereen deed hierin mee. De artsen, het team, de paramedici en ook de moeder en het netwerk om het meisje heen. De arts bijvoorbeeld door geleidelijk de medicatie af te bouwen. En de fysiotherapeut zag een mogelijkheid voor het meisje om zelf  de rolstoel te gaan bedienen. Het resultaat? Het meisje communiceert nu met oogbolbesturing . En we zagen haar gaandeweg opbloeien en vaker lachen”.

En dan kijkend naar het Platform EMG, welke parallel zie je?

“Ik ben er heilig van overtuigd dat je samen verder komt. Het lijkt mij fantastisch om de speerpunten die we hebben als Platform: kennis uitwisselen, kennis verbinden en kennis bevorderen verder uit te bouwen. Er is zo ongelooflijk veel kennis, bijvoorbeeld bij de Kenniskringen. Hoe koppelen we dat aan elkaar en hoe wisselen we dat met elkaar uit?

Ik hoor uit mijn omgeving vaak dat ik echt een verbinder ben. Dat doe ik vanuit mijn overtuiging dat ieder mens volwaardig is en ook ieder mens invloed heeft. Maar het verschil is dat ik of jij dat met taal aan mij kunt vertellen maar mensen met EMB niet. Dan heb je elkaar nog harder nodig. De persoon met EMB, het team van professionals en familie.  Samen kunnen we ervoor zorgen dat ook mensen met EMB meer invloed gaan ervaren en meer invloed gaan hebben op hun leven  en de dingen die met hen gebeuren. Dat is mijn drijfveer en daarvoor wil ik me inzetten bij het Platform EMG”.

Steun het Platform EMG en word ook donateur!