Onderzoek: Pijn en pijnbeoordeling bij volwassenen met een (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperking

Gepubliceerd op: 21 januari 2014 - door: Platform EMG

Over pijn en pijnbeoordeling bij volwassenen met een (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperking (ZEVMB) is weinig bekend.  Gezien de vele bijkomende problemen van volwassenen met ZEVMB wordt echter wel verwacht dat zij geregeld pijn hebben. Pijnbeoordeling is voor begeleiders lastig, en steeds vaker komt de vraag vanuit de praktijk of er nu wel of geen sprake van pijn bij een volwassene met ZEVMB is.

Nog geen instrument om pijn te meten
Er bestaat op dit moment nog geen instrument waarmee pijn bij volwassenen met ZEVMB in de dagelijkse praktijk gemeten kan worden. In 2012 is daarom gestart met een onderzoek naar pijn en pijnbeoordeling bij volwassenen met ZEVMB. Doel van dit onderzoek is te komen tot een praktisch instrument waarmee pijn bij volwassenen met ZEVMB beoordeeld kan worden.

Pilotonderzoek
Uit een pilotonderzoek kwam naar voren dat de Rotterdam Elderly Pain Observation Scale (REPOS) mogelijk een goed en praktisch instrument is voor pijnbeoordeling volwassenen met ZEVMB. De REPOS is een instrument bedoeld om pijn te meten bij volwassenen en ouderen met een uitingsbeperking. Bijvoorbeeld bij ouderen met dementie die zelf niet meer kunnen vertellen dat zij pijn hebben. De REPOS kent 10 items die bestaan uit gedragingen die kunnen duiden op pijn. Een volwassene of oudere met een uitingsbeperking wordt tijdens een verzorgingsmoment 2 minuten geobserveerd, en items worden op ‘wel aanwezig’ of ‘niet aanwezig’ gescoord.

REPOS
Uit het lopende onderzoek blijkt dat de REPOS nog geen volledige weergave is van alle pijnuitingen bij volwassenen met ZEVMB. Daarom zijn er op basis van literatuur en praktijkervaring vijf items toegevoegd aan de REPOS. Op dit moment wordt onderzocht welke items geschikt zijn om een instrument te vormen voor pijnbeoordeling bij volwassenen met ZEVMB. De uitkomsten van het geconstrueerde instrument gaan vergeleken worden met de uitkomsten van de Facial Action Coding System (FACS). De FACS is een betrouwbaar en valide instrument voor pijnbeoordeling, maar is niet te gebruiken in de dagelijkse praktijk. Tot slot wordt ook het klinische oordeel van begeleiders over pijn meegenomen in dit onderzoek. Eind juni 2014 worden alle resultaten verwach

Door: Mw. L. Bossink, Orthopedagoog ’s Heerenloo, namens onderzoekers:

  • Drs. Eveline Kreukniet, ’s Heeren Loo Advisium Ermelo
  • Drs. Anne Bruns, ’s Heeren Loo Advisium Baarn
  • Dr. Annette van der Putten, Rijksuniversiteit Groningen

 

 

 

 

 

 

Steun het Platform EMG en word ook donateur!