‘Ouderen in het vizier’ verrijkt kennis over ouderen met een verstandelijke beperking

Gepubliceerd op: 24 mei 2016 - door: Platform EMG

Het aantal ouderen met een verstandelijke beperking neemt toe in Nederland. Deze specifieke groep is fysiek en mentaal vaak kwetsbaarder dan andere ouderen. Om zorgprofessionals de juiste ondersteuning te geven, is goede en praktische informatie nodig. Die kennis is nu veelal versnipperd en niet toegespitst op zorgprofessionals. Het project ‘Ouderen in het Vizier’ brengt daar verandering in…

Meedoen kan nog
Dit project haalt kennis op uit de praktijk, bundelt deze en maakt informatie beschikbaar voor álle betrokkenen binnen en buiten de gehandicaptenzorg: begeleiders, onderzoekers, stafmedewerkers, gedragsdeskundigen en verwanten. Bijdragen om deze bron nóg meer diepgang te ven, zijn nog steeds welkom. Om te kunnen meedoen aan de kennisverrijking, wordt iedere betrokkene nadrukkelijk aangemoedigd een vragenlijst te downloaden.

Handelingsverlegenheid
Veel gehandicaptenorganisaties werken momenteel volop mee aan het project ‘Ouderen in het vizier’. Dat is begrijpelijk, want er is op de werkvloer nog steeds sprake van handelingsverlegenheid. Vaak staat deze relatief nieuwe doelgroep onvoldoende op het netvlies bij de professionals. Het ontbreekt aan tijdige herkenning en erkenning van de aanwezige problematiek. Vervolgens is er onvoldoende kennis paraat om hier met passende begeleiding, verzorging en verpleging op in te spelen en waar nodig tijdig deskundigheid in te roepen. ‘Ouderen in het vizier’ maakt een einde aan deze leemte en levert uiteindelijk een kennisdossier op dat offline en online kan worden geraadpleegd.

Vervolg op Kennisplein
‘Ouderen in het vizier’ maakt deel uit van Gewoon Bijzonder, het Nationaal Programma Gehandicapten, dat als doel heeft betere zorg en ondersteuning te realiseren voor mensen met een verstandelijke beperking, meervoudige beperking of niet-aangeboren hersenletsel. De campagne rond het project voltrekt zich in de komende zomer en de kennisinventarisatie onder professionals is in volle gang. Het resultaat – ook dus van ‘Ouderen in het vizier’ – zal worden gepubliceerd op www.kennispleingehandicaptensector.nl/oudereninvizier 

(VGN)

Steun het Platform EMG en word ook donateur!