Ouderbijeenkomsten in de regio – jan en feb 2019

Gepubliceerd op: 02 januari 2019 - door: Platform EMG

De werkgroep Wij zien je Wel organiseert regiobijeenkomsten voor ouders en verzorgers
van mensen met ZEVMB. Doel hiervan is om een kritisch klankbord en spiegel te organiseren voor ons werk en om ouders te ondersteunen bij het verkrijgen van een gelijkwaardige stem in het zorgproces rond hun kind. Daarnaast is het natuurlijk een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

In het voorjaar van 2018 is de eerste reeks bijeenkomsten voor ouders georganiseerd. De
ouders benoemden de knelpunten die zij in hun dagelijks leven ervaren. Zie ook het verslag
op de website: https://www.wijzienjewel.nl/producten/verslag-ouderbijeenkomstenvoorjaar-2018
In januari en februari 2019 organiseert de werkgroep een tweede reeks bijeenkomsten voor
ouders, verzorgers en hun naasten.

Voor wie
Alle ouders, verzorgers en naasten van mensen met Zeer Ernstige Verstandelijke en
Meervoudige Beperkingen (ZEVMB) zijn welkom. Professionals die betrokken zijn bij
voorzieningen als logeren, deeltijdwonen of dagbesteding in de verschillende regio’s zijn
tevens welkom, zij zijn aanwezig zodat ouders worden gehoord.

Programma
We starten met een update van de pilotprojecten van Wij zien je Wel. Dit is hét moment om
kritisch mee te kijken of wij op de goede weg zijn.
Tijdens deze bijeenkomst focussen we ons op passend zorgaanbod in de regio, voor mensen
met ZEVMB. Het toekomstperspectief van de pilot Logeren, deeltijdwonen en dagbesteding
staat hierbij centraal. Wat wensen ouders? Wat is beschikbaar? Wat zijn goede
voorbeelden? Is dit goed vindbaar? En wat kan er beter?

Aanmelden
Wij hopen dat je bij deze bijeenkomst aanwezig kunt zijn. Meld je aan via
www.wijzienjewel.nl/bijeenkomsten.
Waar en wanneer?
De ouderbijeenkomsten worden in verschillende regio’s van Nederland georganiseerd.
Maandag 21 januari 9.30 – 12.00 uur regio Groningen
Maandag 21 januari 18.30 – 21.00 uur regio Zwolle
Maandag 28 januari 9.30 – 12.00 uur regio Maastricht
Maandag 28 januari 18.30 – 21.00 uur regio Eindhoven
Maandag 4 februari 9.30 – 12.00 uur regio Amsterdam

Thema:

Steun het Platform EMG en word ook donateur!