Oproep: vragenlijst assessment bij mensen met ZEVMB

Gepubliceerd op: 01 mei 2018 - door: Platform EMG

Hierbij een oproep voor deelname aan een vragenlijst over een assessment voor professionals die werken in de ondersteuning van mensen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (ZEVMB). 

Graag vragen we uw aandacht voor deelname aan een vragenlijst over assessment bij mensen met Zeer Ernstige Verstandelijke en Meervoudige Beperkingen (ZEVMB). Met assessment wordt in deze vragenlijst het verzamelen, ordenen en interpreteren van informatie over een persoon en zijn of haar situatie, met als doel het creëren van een zo goed en passend mogelijk beeld van de persoon bedoeld (De Bruyn, Ruijssenaars, Pameijer, & Van Aarle, 2009). Binnen de Rijksuniversiteit Groningen, basiseenheid Orthopedagogiek, loopt momenteel een promotieonderzoek (onder begeleiding van Prof. Dr. Annette van der Putten en Dr. Muirne Paap) naar assessment bij mensen met ZEVMB 

Binnen dit project willen we in kaart brengen welke instrumenten en andere vormen van assessment worden ingezet, met welk doel en welke knelpunten daarbij worden ervaren. Hiervoor zijn we op zoek naar professionals (zoals therapeuten, artsen, begeleiders, orthopedagogen, leerkrachten) die werken in de ondersteuning van mensen met ZEVMB. 

We zouden u willen vragen om de volgende vragenlijst in te vullen: 

http://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_2a7SyNzcLWPmFoN 

*Mocht de vragenlijst niet starten, dan kunt u de link kopiëren naar uw internetbrowser. 

Alvast hartelijk dank voor uw interesse en tijd!  

Voor meer informatie of vragen kunt u een e-mail sturen naar m.d.wessels@rug.nl of bellen met 050 363 6581 (Marleen Wessels). 

 

Steun het Platform EMG en word ook donateur!