Oproep medewerking onderzoek naar gedragsproblemen bij EMB

Gepubliceerd op: 10 juli 2012 - door: Platform EMG

De Rijksuniversiteit Groningen is in samenwerking met ‘s Heerenloo op vraag van de praktijk een promotie onderzoek begonnen met als titel ‘het voorkomen en vóórkomen van gedragsproblemen bij kinderen en volwassenen met een ernstige meervoudige beperking’. Voor dit onderzoek wordt nog de medewerking van twee organisaties gezocht.

We weten inmiddels dat probleemgedrag veelvuldig voorkomt bij kinderen en volwassenen met een ernstige verstandelijke en meervoudige beperking. Het blijkt dat 82 procent van de mensen met ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen gedragsproblemen (zelfverwondend en stereotype gedrag) vertoont.

Het onderzoek
We zijn nu bezig een eerste interventie te ontwikkelen om probleemgedrag te signaleren, te voorkomen of te verminderen. Om dit te kunnen doen hebben we uiteraard de praktijk nodig! Daarom zoeken we organisaties die mee willen werken aan het onderzoek. Concreet betekent dit dat we per organisatie ongeveer 30 begeleiders (of meer) van cliënten met ernstige meervoudige beperkingen zouden willen vragen vier keer een vragenlijst over probleemgedrag in te vullen (steeds voor dezelfde cliënt) met tussenpozen van 4 weken. Het invullen van deze vragenlijsten duurt ongeveer een kwartier. We starten het onderzoek met een bijeenkomst van een half uur waar de 30 begeleiders aanwezig zijn om uitleg te geven over de vragenlijsten en de gang van zaken tijdens het onderzoek. Tijdens deze bijeenkomst wordt de vragenlijst voor het eerst ingevuld. Ook wordt na ongeveer twee maanden een bijeenkomst gepland van 2 uur waar de begeleiders bij aanwezig zijn. Tijdens deze bijeenkomst wordt door de onderzoeker een presentatie gehouden over probleemgedrag bij deze doelgroep en de gevolgen ervan en worden de vragenlijsten ook weer ingevuld.

Het onderzoek start in september of oktober 2012.

Betrokken organisaties
Er zijn tot op heden acht organisatie die interesse hebben in de samenwerking en is er  nog ruimte voor organisaties die mee willen doen.

Contact
Mocht u geïnteresseerd zijn mee te werken aan het onderzoek en daarmee aan het ontwikkelen van kaders en handvatten om gedragsproblemen bij deze doelgroep te voorkomen of te verminderen, kunt u contact opnemen met Petra Poppes. Emailadres: p.poppes@rug.nl of petra.poppes@sheerenloo.nl.

 

Steun het Platform EMG en word ook donateur!