Oproep: Input voor de landelijke dag EMB gedragdeskundigen en onderzoekers op 8 november 2013

Gepubliceerd op: 26 april 2013 - door: Platform EMG

Vorig jaar is voor de eerste maal de landelijke dag EMB gedragsdeskundigen en onderzoekers gehouden. Ongeveer 70 deelnemers bespraken lopende onderzoeken en voorstellen tot nieuwe onderzoeken. Er vonden mooie ontmoetingen plaats en er zijn afspraken gemaakt. Dit jaar wordt deze landelijke dag weer georganiseerd en wel op vrijdag 8 november bij de Amerpoort in Baarn. De trekkers zijn : Harriët Schoenmakers (Amerpoort) en Adriënne van de Berg (Sherpa), beiden zijn lid van de Kenniskring gedragsdeskundigen Baarn, en Gerda Schregardus (Platform EMG). Aan deze dag kunnen maximaal 100 personen deelnemen en de leden van de Kenniskringen EMB gedragsdeskundigen en (wetenschappelijk) onderzoekers hebben voorrang. Reserveer 8 november in je agenda.

Wil je een  (lopend) onderzoek EMB presenteren of een onderzoeksvoorstel EMB voorleggen dan horen we dit graag voor 1 mei 2013. Voor informatie of inbreng: info@platformemg.nl

Belangstellende (wetenschappelijk) onderzoekers voor de doelgroep EMB kunnen zich aanmelden bij info@platformemg.nl
Deelnemers van de kenniskringen gedragsdeskundigen ontvangen een uitnodiging voor de inschrijving.

Steun het Platform EMG en word ook donateur!