Oprichting communicatieplatform en centrale vindplaats van digitaal lesmateriaal voor EMB

Gepubliceerd op: 16 juni 2017 - door: Platform EMG

Tijdens enkele bijeenkomsten in 2016 heeft een afvaardiging vanuit het onderwijs aan EMB leerlingen samen met LECSO en Kennisnet stappen gezet n.a.v. een versnellingsvraag voor leerlingen en betrokken in leerroute 1. Met leerlingen uit leerroute 1 bedoelen we leerlingen met een ontwikkelingsleeftijd tussen 0 en 2 jaar, IQ tussen 0-20, ofwel leerroute 1.2016_10_06_S_kijkt_liedjes

Kijk voor meer info over deze versnellingsvraag op de website van de POraadhttp://bit.ly/2e787Yl en YouTube http://bit.ly/2ssGthX

Het resultaat van de versnellingsvraag is een centrale vindplaats van digitaal lesmateriaal voor EMB, dat aansluit bij de bestaande leerlijnen (Plancius). emb.wikiwijs.nl.

Daarnaast is er een communicatieplatform “versnellingsvraag EMB” opgericht waarin leerkrachten en andere betrokkenen met elkaar van gedachten kunnen wisselen en dingen kunnen delen. Je kunt jezelf aanmelden voor dit platform door een mail te sturen naar h.geitenbeek@lecso.nl.

Sinds 22 november 2016 hebben meerdere werksessies plaatsgevonden voor leerkrachten, onderwijsassistenten, therapeuten en andere betrokkenen die werken met deze doelgroep. Tijdens de workshops hebben de deelnemers ideeën opgedaan voor digitaal lesmateriaal voor leerlingen uit leerroute 1 en geleerd om zelf materiaal te maken en delen. Daarnaast stond ook het meedenken over vervolgstappen maar ook het uitwisselen van kennis en ervaring centraal. De workshops waren erg succesvol. Op het communicatieplatform zijn de notulen van deze bijeenkomsten te lezen.

Vanwege de grote belangstelling zijn er in het najaar van 2017 twee extra werksessies gepland. Deze zullen plaatsvinden op woensdag 11 oktober en maandag 13 november in Utrecht. Meer informatie hierover  en aanmelden kunt u hier.

Tijdens Hét Congres op 24 november zal er een presentatie worden gegeven van het eindresultaat van deze versnellingsvraag.

U kunt EMB wikiwijs volgen op Facebook en Pinterest.2016_10_18_M_KinderTube

Steun het Platform EMG en word ook donateur!