Online zoeken naar somatische verklaringen voor probleemgedrag

Gepubliceerd op: 05 oktober 2012 - door: Platform EMG

Artsen, gedragsdeskundigen en begeleiders in de gehandicaptenzorg kunnen nu ook online zoeken naar somatische verklaringen voor probleemgedrag bij mensen met een verstandelijke beperking. Het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) biedt deze tool aan op hun website. Hierin is de expertise uit CCE-consultaties verbonden met de medisch wetenschappelijke stand van zaken over dit onderwerp. De tool hoort bij het eerder dit jaar verschenen boek ‘Zoeken naar somatische verklaringen voor probleemgedrag bij mensen met een verstandelijke beperking’.

Probleemgedrag verklaren
Met de online tool kunnen behandelaars een model raadplegen om probleemgedrag te verklaren. Ook kunnen zij zoeken in een lijst met de 70 meest voorkomende somatische aandoeningen die probleemgedrag kunnen veroorzaken. Zoeken kan op zoekwoord, op afbeelding of op alfabet. Zowel het Model als de Top 70 lijst zijn ook als PDF te downloaden.

Verder kijken dan eigen discipline
Doel is om zorgprofessionals te stimuleren met elkaar in gesprek te gaan over de oorzaken van probleemgedrag en verder te kijken dan de eigen discipline. Op deze wijze wil het CCE de expertise, opgedaan tijdens consultaties, verspreiden. Zorgprofessionals kunnen de online informatie ook gebruiken bij voorlichting aan cliënten, ouders, belangenbehartigers en begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking.

Testen in de praktijk
De tool wordt nog getest bij artsen, gedragsdeskundigen en begeleiders in de gehandicaptenzorg. Door reacties en nieuwe inzichten van gebruikers te verwerken in de tool blijft deze actueel.

Kijk op de website van het CCE voor meer informatie.

 

 

Steun het Platform EMG en word ook donateur!