Onderzoek naar adolescentie bij mensen met EVMB

Gepubliceerd op: 25 september 2014 - door: Platform EMG

We weten niet wat we kunnen verwachten

AmeroortDoor: Harriët Schoenmakers en Nadi Dijkslag
h.schoenmakers@amerpoort.nl

 

Onderzoek EVMB in de puberteit
Vorig jaar is bij Amerpoort een onderzoek gestart over mensen met ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (EVMB) in
de puberteit. In dit onderzoek wordt verkend hoe ouders en professionals de puberteitsfase van jongeren met ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (EVMB) ervaren.

Er is nu geen informatie beschikbaar over dit onderwerp. Het onderzoek is er dus op gericht om meer informatie te verzamelen en om op die manier betrokkenen in de praktijk te ondersteunen bij hun denken en handelen met deze jongeren. Om dit te bereiken wordt er een boekje geschreven met ervaringen uit de praktijk.

Landelijke dag gedragsdeskundigen  
Het onderzoek is grotendeels kwalitatief onderzoek. De informatieverzameling gebeurt door focusgroepen, enquêtes, interviews en door literatuuronderzoek. De start van het onderzoek was vorig jaar tijdens de landelijke dag voor gedragsdeskundigen met de verspreiding van de enquêtes.

De enquêtes zijn intussen verwerkt en er zijn al veel focusgroep bijeenkomsten geweest.

Divers aanbod pubers met EVMB
Op deze landelijke dag voor gedragsdeskundigen zijn we dus al een stuk verder.  We hebben gemerkt dat pubers met EVMB een zeer divers aanbod krijgen in Nederland, variërend van alles wat past bij hun kalenderleeftijd tot wat past bij hun ontwikkelingsleeftijd of beperkingen.  Bij aanbod kun je denken aan bijvoorbeeld soorten activiteiten, vrijetijdsbesteding, kleding of muziek.

Workshop als input voor onderzoek
Het lijkt er op dat de zorgverleners vooral bepalen wat voor aanbod er is, veel minder de pubers zelf. Hoe gaat dat in jullie organisatie?
Is er beleid welk aanbod jullie bieden aan pubers?
Hoe wordt er gedacht over wat pubers nodig hebben?
Wat wil de EVMB puber zelf?

De gesprekken in deze workshop gaan we gebruiken als input voor het onderzoek.

 

 

Steun het Platform EMG en word ook donateur!