NSGK ‘Samen naar school’ project

Gepubliceerd op: 08 maart 2015 - door: Platform EMG

NSGK Samen naar school project
Misschien heeft u er al eens over gehoord: in NL zijn enkele bijzondere klassen waarin kinderen met een (ernstig) meervoudige beperking les krijgen binnen een reguliere school. Dit jaar wil NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind) zo’n 20 van deze klassen helpen oprichten. Dat doet NSGK ter gelegenheid van haar 65-jarig jubileum en onder de naam NSGK ‘Samen naar school’ project. In dit bericht leg ik graag uit wat dit project inhoudt, want mogelijk bent u (of kent u) een van de mensen die zo’n bijzondere klas willen gaan starten.

Wat is een ‘Samen naar school’ klas?
De ‘Samen naar school’ klas biedt een stimulerende leeromgeving voor kinderen met (ernstig) meervoudige beperkingen (EMB). Uitgangspunt is de visie dat ieder kind kan leren en ontwikkelingsmogelijkheden heeft. In een ‘Samen naar school’ klas gaan kinderen met een meervoudige beperking naar een reguliere school. Zij hebben een eigen aangepast klaslokaal, waarin ontwikkelingsgerichte activiteiten plaatsvinden. Zoveel mogelijk sluiten de kinderen aan bij de reguliere activiteiten binnen de school; ze nemen individueel deel aan activiteiten in en met de klas die bij hun leeftijd past. Daarnaast doen kinderen van de reguliere school activiteiten met de kinderen in hun (aangepaste) klaslokaal. Zo leren kinderen met en zonder handicap elkaar al op jonge leeftijd kennen en begrijpen, wat goed is voor de ontwikkeling van alle betrokken kinderen.

Jubileumproject
Er zijn op dit moment acht van deze bijzondere klassen in Nederland. Deze initiatieven worden genomen door ouders en werkers in de zorg die vinden dat kinderen met en zonder beperking veel van elkaar kunnen leren door samen op te groeien. Deze initiatieven zijn mede tot stand gekomen dankzij financiële steun van NSGK. Om ervoor te zorgen dat nog veel meer kinderen samen naar school kunnen, zal NSGK in haar jubileumjaar 15 tot 25 nieuwe ‘Samen naar school’ klassen helpen oprichten. NSGK draagt dan bij aan kosten voor ontwikkelingsmaterialen, aanpassingen en de inventaris van de klas.

Denkt u bij het lezen van dit bericht: wat een goed idee, ik ga onderzoeken of ik bij ons in de wijk zo’n klas kan opzetten! Of bent u het misschien al langer van plan en is het er nog niet van gekomen? Dan is deelname aan dit NSGK-project een kans. Bij het opzetten van het project kunt u gebruik maken van de expertise van de bestaande klassen, het materiaal dat reeds is ontwikkeld en ondersteuning door de projectleider van het NSGK-project.

Overweegt u om in uw wijk ook een ‘Samen naar school’ klas op te zetten? Dan kunt u contact opnemen met Joke Visser. Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht? Stuur dan een mail naar: Joke Visser, jvisser@nsgk.nl.

 

Steun het Platform EMG en word ook donateur!