Nieuw boek ‘Toch is het een goede keus geweest’

Gepubliceerd op: 10 juli 2012 - door: Platform EMG

Carla vlaskamp heeft samen met Jorien Luijkx het boek ‘Toch is het een goede keus geweest’ geschreven, welke onlangs is uitgekomen. In het boek staan zeven gezinnen centraal. De ouders uit deze gezinnen hebben allemaal een kind met een ernstig meervoudig gehandicapt kind en deelden in het boek hun ervaringen over het uit huis gaan van hun kind. De kinderen zijn inmiddels allen woonachtig in woonvoorziening Schoonvelde van Promens Care, een organisatie die ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking.

Het ‘uit huis gaan’ van een kind is voor ouders vaak een ingrijpend gebeuren, maar het is meestal een logische stap in ieders leven. Voor ouders van een kind met een ernstige meervoudige beperking is dit echter een ingewikkeld proces dat vele vragen oproept. Waarom uit huis? Hoe besluit je wat het goede moment is? Voor welke huisvesting kies je? Welke factoren spelen een rol bij die keuze? Hoe bereid je je kind voor op de verhuizing? Hoe weet je of je kind zich daar goed bij voelt? Hoe stel je je de samenwerking met professionals voor?

Samenwerking ouders
Voor dit boek werden zeven ouderparen, van wie het kind met een ernstige meervoudige beperking net het huis is uit gegaan, uitgebreid geïnterviewd over dit proces van thuis naar uit huis. De verhalen geven een concreet beeld van hun ervaringen, vanaf de periode dat ze wisten dat er ‘iets’ met hun kind aan de hand was tot aan het moment van de verhuizing. Het hele scala aan zorgen voor een kind met een ernstige meervoudige beperking komt aan bod, en ook de mooie en de minder leuke momenten. Ouders vinden verschillende dingen belangrijk in de zorg voor hun kind en in de samenwerking met professionals. Verwachtingen zijn verschillend, ervaringen persoonlijk. Duidelijk is dat deze ouders gewoon willen wat alle ouders willen: dat hun kind gelukkig wordt.

Auteurs
Carla Vlaskamp is hoogleraar orthopedagogiek, met bijzondere aandacht voor kinderen met ernstige meervoudige beperkingen, aan de Rijksuniversiteit Groningen. Jorien Luijkx is docent en promovenda aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Verkrijgbaar
Het boek is hier verkrijgbaar.

Steun het Platform EMG en word ook donateur!