Net verschenen: het decembernummer van VROEG

Gepubliceerd op: 21 december 2012 - door: Platform EMG

Tablets, smartphones, laptops, we kunnen niet meer zonder. Ook in de zorg voor jonge kinderen en binnen de vroeghulp worden deze middelen steeds meer ingezet. Reden voor Vakblad Vroeg om in het extra dikke decembernummer uitgebreid aandacht te besteden aan ICT-mogelijkheden.

Interessant in dit licht zijn nieuwe mogelijkheden tot het bieden van zorg op afstand met behulp van beeldcontact. Het team gezinsbegeleiding van afdeling De Schakel van Kentalis past deze mogelijkheden toe in de begeleiding van ouders en kinderen. Met succes. Voor de beeldcommunicatie worden verschillende middelen ingezet. Met name de ervaringen met Facetime via een tablet en de beeldtelefoon zijn positief. Beeldcommunicatie heeft ook praktische en financiële voordelen. Zo is het mogelijk om op een snelle en makkelijke manier een afspraak te maken. Daarnaast spaart het reistijd en reiskosten uit. Door één op de drie huisbezoeken te vervangen door beeldcontact, bespaart dit De Schakel op jaarbasis € 24.000,-

MijnZorgnet
Een ander opmerkelijk ICT-initiatief is de ervaring die MijnZorgnet heeft opgedaan met het slaan van een digitale brug tussen professionals en patiënten. Cliënten kunnen via MijnZorgnet niet alleen zorgverleners, maar ook andere relevante (mantel)zorgers betrekken. Vragen stellen en informatie uitwisselen gaat eenvoudig en op een moment dat het hen schikt. Ouders krijgen op die manier de mogelijkheid hun regierol sterker uit te voeren. Zij kunnen alle informatie rond hun kind bundelen en met behulp van betrokken professionals het plan van hun kind integraal uitvoeren.

ICT in het onderwijs
Aandacht is er verder voor de ICT-mogelijkheden in het onderwijs aan kinderen met een verstandelijke of meervoudige beperking. Verslag wordt gedaan van de inzet van de iPad in verschillende leeftijds- en niveaugroepen op een school voor kinderen van 4 -12 jaar. De meeste kinderen kunnen er mee werken en waren direct enthousiast.

Meer info
In het decembernummer van Vroeg is nog meer te lezen. Zo staat er een artikel in over Buurtzorg Jong: dit is een laagdrempelig initiatief om gezinnen te helpen met kleine of grote problemen. Na enkele succesvolle pilots zijn de eerste teams nu operationeel. Tot slot is er aandacht voor autisme, opvoedondersteuning en de transitie in de jeugdzorg.

VROEG is het vakblad over vroeghulp bij ontwikkelingsstoornissen bij kinderen van 0 tot 7 jaar. Een jaarabonnement op het vakblad kost € 25,- zie www.vakbladvroeg.nl.

 

Steun het Platform EMG en word ook donateur!