Meer onderzoek naar mensen met een ernstige verstandelijke beperking nodig

Gepubliceerd op: 03 augustus 2020 - door: Platform EMG

Er moet meer aandacht komen voor mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking in Nederland. Het College voor de Rechten van de Mens liet het bureau DSP-groep een verkennend onderzoek doen naar de situatie van deze groep mensen. Met als uitgangspunt het VN-verdrag handicap.

Nu beveelt het College het ministerie van Volksgezond, Welzijn en Sport (VWS) aan om meer onderzoek te doen naar mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking. Lees meer

Steun het Platform EMG en word ook donateur!