Leren van casussen door het veld

Gepubliceerd op: 04 januari 2013 - door: Platform EMG

Het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) gaat de website Leren van Casussen verder uitbreiden met een nieuw project: Leren van casussen door het veld. Het CCE heeft zelf ervaren dat het maken van een casusbeschrijving boeiend en leerzaam is. Daarom wordt Leren van casussen uitgebreid met eigen casusbeschrijvingen van zorgprofessionals. Zij krijgen de mogelijkheid zich de systematische manier van kijken en presenteren eigen te maken, zodat deze ook bruikbaar is in hun eigen werk.

Zelf casus (leren) beschrijven
Het project betreft casuïstiek van mensen met een verstandelijke beperking en ernstig probleemgedrag. Het gaat om casussen waarbij resultaat is geboekt via een specifieke interventie die toepasbaar is in de praktijk. Het CCE nodigt gedragskundigen met relevante kennis en ervaring uit om interessante casussen in te brengen. In het project is ruimte voor 50 casusbeschrijvingen. Het CCE organiseert eind januari en begin februari voorlichtingsbijeenkomsten voor geïnteresseerde gedragskundigen. Meer informatie is te vinden op www.cce.nl.

Leren van casussen
Op Leren van casussen presenteert het CCE sinds anderhalf jaar online casusbeschrijvingen van cliënten met een complexe zorgvraag. Via deze casussen wordt expertise overgedragen uit consultaties van het CCE. In de beschrijvingen wordt systematisch aandacht besteed aan de relatie tussen beeldvorming en interventies. Inmiddels weten veel zorgprofessionals de weg naar Leren van Casussen te vinden. Uit reacties blijkt dat zij de beschrijvingen als leerzaam ervaren voor de eigen praktijk.

Dit project is mogelijk gemaakt door Fonds NutsOhra. NutsOhra geeft financiële ondersteuning aan projecten op het gebied van de gezondheidszorg en heeft daarbij voorkeur voor projecten die leiden tot verbetering van kwaliteit van leven van mensen met een ziekte, beperking of risico.

 

Steun het Platform EMG en word ook donateur!