Leernetwerkbijeenkomst Zeggenschap & Inclusie

Gepubliceerd op: 02 maart 2013 - door: Platform EMG

Op 31 januari vond in de Colour Kitchen te Utrecht de tweede leernetwerkbijeenkomst plaats van het project ‘Zeggenschap & Inclusie van mensen met een ernstig meervoudige beperking (EMB)’. Ook het Platform EMG doet mee aan dit leernetwerk. Het project Zeggenschap & inclusie wil bereiken dat mensen met ernstig meervoudige beperkingen meer zeggenschap hebben over hun eigen leven en een gelijkwaardiger positie in de maatschappij innemen. De bijeenkomst was druk bezocht. Aanwezig waren de 7 veranderteams die binnen het project actief aan de slag zijn met het thema, deelnemers uit het leernetwerk en andere geïnteresseerden.

Meer regie en zichtbaar worden

Het doel van de bijeenkomst was het bespreken van de eerste resultaten van de deelnemende ‘veranderteams’ uit instellingen voor mensen met EMB: wat is er bereikt, wat zijn de successen en waar lopen ze tegen aan? In het project doen deze veranderteams rondom zeven ‘focus personen’ activiteiten die ervoor zorgen dat deze focuspersonen meer regie krijgen en zichtbaar en actief in de samenleving worden. Ze gebruiken hierbij instrumenten en methodieken uit de veranderKIZT: Kwaliteits-, Inclusie- en Zeggenschap Tools. De teams krijgen daarbij ook handreikingen om de interne organisatieprocessen dusdanig te verbeteren dat zeggenschap en inclusie uiteindelijk organisatiebreed een plek kan krijgen. Het uiteindelijke doel daarbij is om de zeggenschap & inclusie van alle bewoners van de instellingen te optimaliseren. Zelf richting geven aan je leven en je eigen plek innemen in de maatschappij, dat is waar het om draait. Dat lijkt niet zo bijzonder, maar dat is het wel: de mensen om wie het gaat, zijn namelijk mensen waarvan doorgaans gezegd wordt dat zij dat absoluut niet kunnen, omdat zij daarvoor te veel en te ernstige beperkingen hebben.

Niets blijkt minder waar, bleek 31 januari. Een aantal van de focuspersonen was live aanwezig en liet duidelijk merken dat zij graag vertellen wat hun interesse heeft en welke activiteiten zij (steeds vaker ook buitenshuis) ondernemen. Ze werden vergezeld door hun ‘verwoord-persoon’. Dit is iemand die de persoon in kwestie zo goed kent, dat deze namens hem of haar verwoordt wat hij/zij wil zeggen. De verwoord-persoon heeft dan ook een belangrijke rol in het veranderteam.

Elkaar inspireren door het delen van resultaten

In de ochtend waren de veranderteams aan het woord. Zij vertelden hoe ze aan de hand van de ‘VeranderKIZT voor meer zeggenschap en inclusie’ aan de slag zijn gegaan en wat het voor de focuspersoon heeft opgeleverd. Vervolgens werd er stil gestaan bij ‘Social Role valorization’ (SRV) als belangrijke basis voor het werken aan meer zeggenschap en inclusie. Social Role Valorization (SRV), oftewel ‘Sociale Rol Versterking’ is een manier van denken en doen die helder maakt wat het met je doet als je niet op waarde wordt geschat. SRV leert je de goede dingen van het leven te vinden en te ervaren en midden in het leven te staan. Hoe meer waardevolle sociale rollen je hebt (zoals dochter, student, collega, buurman, vriend), hoe meer je in het leven staat.

De middag stond in het teken van uitwisseling tussen aanwezigen. In kleine groepen ging men met elkaar in gesprek over de mooie dingen en ervaringen die inspireren, maar ook: waar lopen we tegen aan bij het werken aan meer zeggenschap en inclusie in de organisatie? Hoe pakken we de issues aan? De dag werd afgesloten met een blik op de toekomst: hoe nu verder met de activiteiten rondom de focuspersoon? En hoe zorgen we ervoor dat de bewustwording rondom het thema én de inbedding ervan in de organisatie geborgd worden? Duidelijk werd dat de teams goed op weg zijn, maar er is nog zoveel meer winst te behalen…

13 juni 2013 Slotbijeenkomst project ‘Zeggenschap & Inclusie van mensen met een ernstig meervoudige beperking (EMB)’

Op 13 juni vindt de slotbijeenkomst van het project plaats. Tijdens deze slotbijeenkomst zullen de teams de tot dan toe behaalde resultaten presenteren. De bijeenkomst vindt plaats in de Colour Kitchen te Utrecht, deelname is gratis. Deze slotbijeenkomst zal niet het einde betekenen van alle activiteiten maar hopelijk het begin van nog meer veranderteams die ook voor Zeggenschap & Inclusie gaan! Bent u geïnteresseerd in het thema zeggenschap en inclusie? Wilt u zelf binnen uw organisatie aan de slag met dit thema? Schrijf u dan nu in voor deze slotbijeenkomst via www.kennispleingehandicaptensector.nl. Hier vindt u ook meer informatie over het project.

Steun het Platform EMG en word ook donateur!