Leerlijn Kinderneurorevalidatie – Verdiepingsmodule EMB en Verdiepingsmodule Het Jonge Kind

Gepubliceerd op: 28 februari 2019 - door: Platform EMG

Verdiepingsmodule EMB en Verdiepingsmodule Het Jonge Kind open voor inschrijving.

Verdiepingsmodule KNR/Het jonge kind gaat in op de problematiek en behandeling van het in ontwikkeling zijnde kind met een (verhoogd risico op) CP. Tijdens de module leert de cursist, bij het jonge kind kansen en bedreigingen te herkennen. Er worden aanknopingspunten voor analyse en behandeling gegeven en skills geoefend. Er zal aandacht zijn voor diverse domeinen (mobiliteit, (zelf)verzorging en belangrijke levensgebieden) en tevens ingegaan worden op de impact op het gehele systeem. De module kan worden gevolgd na het succesvol doorlopen van module KNR (deel 1 en 2) of KNR oude stijl.  De module vindt plaats op 8 november, 13 december 2019, 17 januari, 7 februari (roostervrije dag), 6 maart 2020.

Meer informatie en inschrijven: https://www.radboudumc.nl/onderwijs/scholingen/verdiepingsmodule-knr-het-jonge-kind

Steun het Platform EMG en word ook donateur!