Landelijke Wooninitiatieven dag Per Saldo 2019

Gepubliceerd op: 20 maart 2019 - door: Platform EMG

Landelijke Wooninitiatieven dag Per Saldo 2019

Eigen regie mogelijk maken!

Wat draagt ‘sociale rol versterking’ bij aan zeggenschap en kwaliteit van leven van bewoners? Wat zijn actualiteiten in wet- en regelgeving? Hoe kom ik tot een juiste pgb-Wmo indicatie en een toereikend budget? Welke vormen van wettelijke vertegenwoordiging zijn er? En, ga in gesprek met de directeur Langdurige Zorg van VWS over het wooninitiatieven beleid. Laat u over deze én andere onderwerpen inspireren en kom naar de 12e Landelijke Wooninitiatieven dag op:

zaterdag 6 april van 10.00 tot 15.45 uur bij cursus- en vergadercentrum Domstad in Utrecht.

De dag is bestemd voor ouders en naasten van bewoners van wooninitiatieven en overige geïnteresseerden.

Er is alle ruimte om ervaringen te delen. Dit jaar zijn er stands van Subsidie Gezocht, HandicapNL en Per Saldo.

Samenvatting Programma

Thema van de dag is: Eigen regie mogelijk maken!.

We beginnen met twee plenaire sessies gevolgd met twee rondes themasessies.

Het volledige programma vindt u op website.

Plenaire sessies

Actualiteiten in Wlz  en Wmo wet- en regelgeving. Wat zijn landelijke ontwikkelingen en wat doet Per Saldo?  

Wat goed gaat bij wooninitiatieven maar ook wat beter kan en moet, dat staat dit jaar op de agenda van het ministerie van VWS. Per Saldo houdt de vinger aan de pols, Aline Molenaar licht toe.

Sociale Rolversterking: een andere manier om je leven inhoud te geven  

Meedoen aan de samenleving voor mensen met een beperking. Dat is wat bewoners en hun familie willen. Maar hoe doe je dat? Hans Kroon geeft u samen met bewoners en familie een kijkje in de keuken van wooninitiatief FleuRoJa.

Themasessies

Wooninitiatieven in het beleid van het ministerie van VWS   alleen ochtend

Theo van Uum, directeur Langdurige Zorg van het ministerie van VWS gaat in op de speerpunten van het VWS wooninitiatieven beleid. U kunt uw vragen voorleggen en/of uw ervaringen delen.

Wonen in een wooninitiatief met een pgb Wmo: hoe kom ik tot een budget dat past bij de zorgvraag?

Veel bewoners van pgb-Wmo initiatieven hebben te maken met ontoereikende budgetten. Advocaat Matthijs Vermaat gaat in deze themasessie samen met pgb-Wmo wooninitiatieven vanuit jurisrudentie en de Wmo zelf, op zoek naar aanknopingspunten voor een passend pgb budget.

Eigen regie stimuleren bij mensen met (zeer) ernstige meervoudige beperkingen 

In deze themasessie laat het team en ouders van wooninitiatief Us Dream zien dat het stimuleren van eigen regie mogelijk is m.b.v. de methode Perspectief.

Sociale Rolversterking in uitvoering bij Participatiecentrum Weesperstraat themasessie

Participatiecentrum Weesperstraat in Den Haag past al jaren het gedachtengoed van Sociale Rolversterking toe. Ervaar wat kunstenaar zijn of schrijver zijn doet voor mensen.

Goed vertegenwoordigd  in een wooninitiatief  

Welke vormen van (wettelijke) vertegenwoordiging  zijn er? Waarvoor is een 18-jarige zelf verantwoordelijk en wat zijn de mogelijkheden als dat (nog) niet lukt? Expert Margot Bos neemt u mee.

 

Organisatie- en contractvormen van het wooninitiatief:  wat betekent dat voor zeggenschap en de inrichting van de haalbaarheidsbegroting?  alleen middag

In deze themasessie zetten we de hoofdvormen naast elkaar en gaan we in op voor- en nadelen in relatie tot zeggenschap. Het recent ontwikkelde Financiële Haalbaarheidsmodel Wonen is toepasbaar op vrijwel alle organisatievormen. Hans van der Knijff laat u zien hoe.

Inschrijving en kosten

U kunt zich inschrijven tot en met 31 maart. Ga naar het inschrijfformulier.

U betaalt € 24,50 p.p.voor hele dag inclusief lunch.

Bent u geen abonnee (wonen) of (plus) lid van Per Saldo dan bedragen de kosten € 49,50 p.p.

De inschrijving verloopt op basis van moment van aanmelding.

Wij hopen u te mogen begroeten op zaterdag 6 april!

Thema:

Steun het Platform EMG en word ook donateur!