Landelijke EMB dag gedragdeskundigen en onderzoekers geeft inspiratie!

Gepubliceerd op: 05 oktober 2012 - door: Platform EMG

Op maandag 1 oktober 2012 is bij Sherpa de eerste landelijke dag voor gedragsdeskundigen georganiseerd door Sherpa, Amerpoort en het Landelijk Platform EMG. Deze dag stond in het teken van het belang van wetenschappelijk onderzoek voor de praktijk. Onderzoekers en gedragsdeskundigen zijn met elkaar in gesprek gegaan over hoe onderzoeksvragen en -resultaten voor personen met zeer ernstige meervoudige beperkingen (ZEVMB) goed in beeld kunnen komen bij bestuurders, gedragsdeskundigen, begeleiders, en anderen.  

Programma
Prof. drs. Carla Vlaskamp gaf in vogelvlucht inzicht in de historie en de huidige stand van zaken van onderzoek vanuit de Rijks Universiteit Groningen met uitstapjes naar onderzoeken van uit de Katholieke Universiteit Leuven. Daarna waren er vier workshopronden:

  • Ronde 1 drie onderzoeken van de Rijks Universiteit Groningen over gedragsproblemen, auditieve omgeving en pijnbeleving.
  • Ronde 2 vier onderzoeken van de Katholieke Universiteit Leuven over interacties, gedeelde aandacht, subjectief welbevinden, palliatieve zorg.
  • Ronde 3 vier onderzoeksvragen vanuit de praktijk over seksualiteit, ‘kijk naar wat we zeggen’, inclusie en zeggenschap, pijnbeleving.
  • Ronde 4 drie onderzoeksvragen vanuit de praktijk over somatische gezondheid, muziekontwikkeling, diagnostiek sociaal emotioneel functioneren en één voorbeeld hoe kennis en onderzoek een onderdeel zijn van het dagelijks werken.

Geslaagde dag
De organisatoren kijken terug op een geslaagde dag. Al was het voor zowel onderzoekers als gedragsdeskundigen moeilijk om zich  los te weken van de inhoud en in te gaan op vragen als: hoe dragen we bij aan onderzoek en onderzoeksvragen en hoe zorgen we ervoor dat de resultaten van onderzoeken onderdeel worden van de dagelijks werken. In het afsluitende forumgesprek werd duidelijk dat de wil van bestuurders, onderzoekers en gedragsdeskundigen er zeker is. Tijdens deze dag bleek dat de afstand tussen onderzoek en praktijk niet zo groot is als we vaak denken. Een aantal deelnemers van deze dag zijn met concrete afspraken naar huis gegaan, bijvoorbeeld afspraken over onderzoek rond pijnbeleving, participatie van Nederlandse organisaties aan onderzoek van de KU Leuven en de mogelijkheden bekijken van een onderzoekscoördinator in de organisatie.

Workshop Somatische Gezondheid
De workshop Somatische Gezondheid is geëvalueerd en er is hier een kort verslag van gemaakt. Lees hier het verslag van de workshop Somatische Gezondheid. Ben je niet bij de workshop geweest of wil je de workshop graag nog terugzien? Bekijk dan hier de powerpoint presentatie van de workshop Somatische Gezondheid EMB.

Workshop Diagnostiek sociaal-emotioneel functioneren 
Bekijk hier de uitleg en het verslag over de workshop Diagnostiek van het sociaal-emotioneel functioneren van kinderen en jongeren met EMB op De Blauwe Vogel die tijdens de  Landelijke Dag werd gegeven.

Meer verslagen
Kijk hier voor meer verslagen en presentaties van de workshops. 

Steun het Platform EMG en word ook donateur!