Kinderen en volwassenen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen: tijd voor een nieuw perspectief

Gepubliceerd op: 11 januari 2018 - door: Platform EMG

Het doel van deze notitie is de positionering van de eigenheid van de groep mensen die zich kenmerkt door een combinatie van zeer ernstige verstandelijke en ernstige of zeer ernstige motorische beperkingen.

In diverse programma’s op de Nederlandse tv en radio is er aandacht geweest voor de problematiek waar ouders van kinderen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen dagelijks mee te maken hebben.

Dit zijn problemen die de basiseenheid orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen herkent. Al tientallen jaren wordt er vanuit deze afdeling wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd om de opvoeding en ondersteuning van deze kinderen en volwassenen en hun gezinnen te
verbeteren. Deze notitie is dan ook voortgekomen uit de samenwerking met ouders van
kinderen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen, professionals in de
ondersteuning van deze mensen, het expertisecentrum EMB, ouderorganisatie de BOSK en
stichting 2CU.

Lees de volledige notitie: Mensen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen.

Steun het Platform EMG en word ook donateur!