Kenniskringen EMB gedragsdeskundigen

Gepubliceerd op: 11 juli 2014 - door: Platform EMG

De vier regionale Kenniskringen EMB gedragsdeskundigen kwamen weer bijeen in de maanden april, mei en juni 2014. De thema’s die besproken werden zijn: moeilijk verstaanbaar gedrag, seksualiteit, risico en veiligheid/gezondheid.

  • In de regio’s Baarn en Randstad stond moeilijk verstaanbaar gedrag op de agenda. Aan de hand van een casus zijn diverse tips uitgewisseld.
  • In de regio Zuid (Son) is uitgebreid stilgestaan bij een zorgvuldige risico-inventarisatie en risico- afweging bij het maken van moeilijke keuzes, bijvoorbeeld bij epilepsiemedicatie. Neem je wel of geen risico? Welke risico is aanvaardbaar voor een goed leven?
  • In de regio Noord (Zwolle) stond het thema seksualiteit op de agenda. Rita van Brugsteden, die samen met Claudia Nijs de website: seksualiteit en EMB ontwikkelt, was uitgenodigd. Ook hier werd veel informatie uitgewisseld hoe ga je om met seksualiteit,  hoe maak je het bespreekbaar, en waarom is het zo anders dan bij pubers die een gewone ontwikkeling doormaken? Tip: zet het kopje ‘seksualiteit en lichaamsbeleving ‘in het zorgplan dat maakt het onderwerp minder beladen. Dan wordt er  meer opgeschreven, en wordt het eenvoudige om dit met ouders te bespreken.

Deelnemen? Ben je nog geen deelnemer van één van deze kenniskringen en heb je belangstelling? Stuur ons dan een e-mail voor meer informatie.

Steun het Platform EMG en word ook donateur!