Kenniscollectie “Bewegen is Gezond” van Koninklijke Visio is online

Gepubliceerd op: 29 november 2013 - door: Platform EMG

Voor mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke en visuele beperking ontwikkelde Visio de kenniscollectie “Bewegen is gezond”. Vanaf 4 november jl. is de collectie te vinden op de website van Visio.

Gezonde leefstijl bevorderen
De collectie biedt professionals die werken met mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke en visuele beperking praktische methodieken om de fitheid en gezondheid van hun cliënten te meten en te verbeteren. Dit alles met het doel de participatie van deze cliënten te vergroten en bij hen een gezonde leefstijl te realiseren. Voor mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke en visuele beperking zijn voldoende beweging en gezondheid niet vanzelfsprekend. Hierdoor hebben zij een verhoogd risico op het krijgen van gezondheidsproblemen. Door een goede fysieke fitheid nemen gezondheidsrisico’s af en nemen welbevinden en kwaliteit van leven toe.

Lectoraat Participatie en Gezondheid
Visio is al vanaf 2006 actief in het stimuleren van een gezonde leefstijl van haar cliënten. Zo stelde het expertisecentrum in 2011 een bijzonder lectoraat in aan de Hanzehogeschool Groningen. Dit levert een bijdrage aan participatie en een gezonde leefstijl van mensen met een verstandelijke en visuele beperking. Vanuit dit lectoraat heeft lector dr. Aly Waninge, met inbreng van professionals van Visio De Brink en studenten van de Hanzehogeschool, het Programma “Bewegen naar Gezondheid” ontwikkeld.

Han Nakkenprijs
Eerder schreef Waninge al de Basistestset Fitheid. Voor haar promotieonderzoek, dat het resultaat was van dit meetinstrument, ontving zij eind 2010 de Han Nakkenprijs. Het Programma “Bewegen naar Gezondheid” is een vervolg op de Basistestset. Beide staan nu dus online op de Visio-website onder “Bewegen is gezond”, bedoeld voor fysiotherapeuten, diëtisten, bewegingsagogen en persoonlijk begeleiders. Naast de Han Nakkenprijs mocht Waninge in 2012 ook de Proefschriftprijs in ontvangst nemen voor haar promotieonderzoek.

Presentaties tijdens congressen
Bij presentaties tijdens twee congressen deze week, besteedt Aly Waninge aandacht aan de nieuwe kenniscollectie. Vandaag verzorgt zij een workshop “Implementatie en borging van bewegen in de gehandicaptenzorg” tijdens het landelijk congres Bewegen in de langdurige zorg. Vrijdag 8 november houdt zij een plenaire lezing tijdens de landelijke dag EMB gedragsdeskundigen en onderzoekers plenair. Deze draagt de titel “Van praktijkvraag naar wetenschappelijk onderbouwde antwoorden”.

Bij Koninklijke Visio kan iedereen terecht met vragen over slechtziend of blind zijn. Visio biedt informatie en advies, maar ook verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs en wonen. Deze diensten zijn er voor mensen die slechtziend of blind zijn, ook als zij daarnaast een verstandelijke, lichamelijke of andere zintuiglijke beperking hebben. Persoonlijk en professioneel betrokkenen kunnen bij Visio terecht voor informatie en deskundigheidsbevordering. Meer informatie over expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen is te vinden op Visio.

 

 

 

Steun het Platform EMG en word ook donateur!