Kalliope Consult: nieuwe publicaties over inclusie

Gepubliceerd op: 11 oktober 2018 - door: Platform EMG

Sinds lange tijd voert Kalliope Consult studies en onderzoeken naar participatie en inclusie van mensen met beperkingen uit, die uitmondden in publicaties. Recent werden hier twee publicaties aan toegevoegd:
  • Het rapport Het beste van twee werelden?, waarin de resultaten zijn opgenomen van een empirische studie naar de stand van zaken en mogelijkheden van inclusie van mensen met verstandelijke beperkingen in twee zorgparken van ’s Heeren Loo. Het betreft de openbare, ingekorte versie van het eerdere, interne rapport uit 2017.
  • Het opiniërende artikel Over inclusie en de weg ernaartoe, dat verscheen in het laatste nummer van NTZ(nummer 3, september 2018, pag. 228-232). Deze bijdrage is een reactie op het artikel over sociale inclusie dat in het juninummer van NTZ verscheen.
Beide publicaties kunnen worden gedownload op de website van Kalliope Consult:http://kalliopeconsult.nl/Actueel/Actuele+publicaties.php. Op deze site vindt u – onder ‘publicaties’ en daarbinnen ‘inclusie en burgerschap’ – ook diverse eerdere producten over inclusie.
 
Overigens is over het onderwerp ‘inclusie en zorgparken’ ook een artikel in het zojuist verschenen oktobernummer van Markant opgenomen: Meedoen in de mini maatschappij (zie:https://www.vgn.nl/markant/36).

Steun het Platform EMG en word ook donateur!