In gesprek met Evelien van Kalmthout (gedragskundige bij Gemiva SVG-groep) over deelname aan de Kenniskring Gedragskundigen.

Gepubliceerd op: 01 maart 2021 - door: Platform EMG

Waarom neem jij deel  aan de Kenniskring Gedragskundigen van het Platform EMG?

“Vanuit Gemiva SVG-groep waar ik werkzaam ben als gedragskundige ben ik 1 van kartrekkers van een zorgprogramma voor cliënten met EMB. In dit programma staat beschreven hoe we omgaan met de zorg aan mensen met EMB. Het onderhoudsteam die het Zorgprogramma levend probeert te houden binnen de organisatie is een gemêleerde groep van medewerkers.

Met onder andere persoonlijk begeleiders, een fysiotherapeut en locatiemanagers. Daarnaast begeleid ik als gedragskundige verschillende cliënten, bijvoorbeeld mensen met matig verstandelijke beperking en mensen met EMB. Zowel in mijn rol als kartrekker als bij de begeleiding van individuele cliënten heb ik veel aan de bijeenkomsten van de Kenniskring”.

Wat brengt het je dan?

Ik vind het leerzaam om met vakgenoten van verschillende organisaties contact te hebben via de Kenniskring. Om kennis te delen, elkaar verder te helpen met vragen en om te horen welke methodieken anderen gebruiken. Daar kun je veel aan hebben. We bespreken ook geregeld een casus van een van de deelnemers. Ook als je er niet direct iets mee kunt neem je het toch mee in je achterhoofd. Het verruimt je blik.

En wat ik ook prettig vind is dat we een hele diverse groep hebben. Sommige collega’s zijn sinds een paar jaar als gedragskundige aan het werk. Anderen hebben al jarenlange ervaring. Ook is er een deelnemer verbonden aan het CCE. Dan krijg je vanuit die hoek weer waardevolle informatie.

Hoe ziet een bijeenkomst er concreet uit?

We komen met regelmaat bij elkaar. Voor corona waren het fysieke bijeenkomsten maar nu is het online.

… jammer?

Het heeft voor- en nadelen. Het scheelt veel reistijd. Die tijd win je nu. Wat ik wel jammer vind is dat we eerst altijd op werkbezoek gingen bij een organisatie. Je krijgt dan een rondleiding en vormt een beter beeld van hoe de organisatie werkt. Dat missen we nu helaas.

Qua opzet verschilt de bijeenkomst verder niet sterk. We hebben eerst altijd een rondje waarin je vertelt waar je mee bezig bent en wat er speelt. Daarnaast bespreken we  geregeld casussen en/of geeft 1 van ons een presentatie. Over een methodiek die je in je organisatie gebruikt of een cursus die je hebt gevolgd. Zo heb ik laatst meer verteld over de cursus Stimmen.

Stimmen?

Ja stimmen. Dat is een cursus van de Geeter & Munsterman van het LACCS. Stimmen is eigenlijk alles wat je doet om jezelf rustig te maken of juist op te peppen om alert te blijven. Kijk maar eens tijdens een lange vergadering rond en naar wat mensen doen. De een speelt met een potlood, een ander beweegt een voet op en neer .. dat zijn allemaal vormen van stimmen.

De hele dag door verwerk je informatie en prikkels.  Bij mensen met EMB is de informatieverwerking vaak langzamer en ‘anders’.  Sommige mensen met EMB lijken allerlei prikkels niet op te merken en niet alert te zijn. Andere mensen zijn juist erg snel overprikkeld, en lijken álles op te merken.  Stimmen helpt hen om rustig te worden of juist om alerter te worden.

Wij vinden het soms lastig als iemand veel geluid maakt, steeds heen en weer beweegt of ander repeterend gedrag vertoont. Maar het heeft dus een functie. Als je dat weet en begrijpt kun je er zelf anders mee omgaan en ook tot oplossingen komen.

Wij hadden bijvoorbeeld een cliënt die in het donker rondjes ging lopen op de slaapkamer en daardoor niet ging slapen. Wij dachten dat het ermee te maken kon hebben dat er te weinig prikkels waren (omdat het donker was en je niks zag). Wat we toen hebben gedaan is een bewegende bloem op een muur geprojecteerd. Met succes, de client bleef gemakkelijker in bed en kon sneller in slaap vallen”.

Lees meer over de cursus Stimmen of andere cursussen van LACCS.

Wil je meer weten over de Kenniskringen van Platform EMG. Mail dan naar: info@platformemg.nl

 

Steun het Platform EMG en word ook donateur!