Het Enablin+ Project is beëindigd … maar het is ook een nieuw begin

Gepubliceerd op: 28 januari 2018 - door: Sarah van den Brink

Het Enablin+ Project is beëindigd … maar het is ook een nieuw begin. In januari 2014 zijn we, enigszins idealistisch, begonnen met een partnerschap in acht landen.

Het project ENABLIN+ wou tegemoetkomen aan de behoeften van kinderen en jongeren met complexe en intensieve ondersteuningsbehoeften (CIOB), hun verzorgers en ondersteuners. Ons doel was
het verbeteren van de inclusie en levenskwaliteit van kinderen met het CIOB door een interprofessionele bijscholing te creëren, waarbij ouders en professionals van verschillende
beroepsachtergronden samen leren en worden opgeleid om het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap van 2006 (IVRPH) beter na te
leven. De implicaties van dit VN-Verdrag zijn enorm. Zoals we weten worden, ondanks het VN-Verdrag van 1948 tot bescherming van de rechten van de mens, de mensenrechten
op veel plaatsen in de wereld voortdurend geschonden. Toch blijft dat Verdrag een belangrijke mijlpaal en leidraad. In het IVRPH van 2006 wordt gesproken over het recht op
goede kwaliteit van leven, het recht op integratie in gewone scholen, op participatie in de samenleving, op adequate steun. We weten echter dat zelfs in ‘welvarende landen’ ook deze
rechten worden geschonden. Er is, zelfs in Europese landen, nog een lange weg te gaan om deze rechten te realiseren, vooral voor kinderen met CIOB. Zij zijn het meest afhankelijk,
hebben de zwaarste handicaps – cognitieve, motorische, sociale, taalkundige, zintuigen en soms allemaal samen – en hebben daarom het meeste behoefte aan de juiste ondersteuning.

Bekijk hier het hele bericht.

Steun het Platform EMG en word ook donateur!