Gezinnen: meld je voor 15 oktober aan voor de pilot Copiloot!

Gepubliceerd op: 11 oktober 2018 - door: Platform EMG

Een Copiloot is iemand die een ZEVMB-gezin ondersteunt bij het doen van aanvragen voor zorg of voorzieningen of met de organisatie van de zorg. De Copiloot kijkt naar het hele gezin, niet alleen naar de persoon met ZEVMB. We selecteren voor een proefperiode van 2 jaar 50 gezinnen. Na afloop van deze periode bekijkt de minister of en hoe dit een vervolg moet krijgen.

Deze proef is alleen voor ZEVMB-gezinnen. Een team van experts toetst of je kind tot de groep ZEVMB behoort en van ouders wordt een actieve bijdrage verwacht voor het begeleidende onderzoek.

Ben je geïnteresseerd? Meld je dan voor 15 oktober aan.
 

Steun het Platform EMG en word ook donateur!