Aanmelden Gehandicaptenzorgprijs 2016

Gepubliceerd op: 04 april 2016 - door: Platform EMG

In de gehandicaptenzorg zien jaarlijks allerlei nieuwe praktijkproducten het levenslicht. Juweeltjes die bijdragen aan goede zorg. De VGN beloont deze juweeltjes graag met de Gehandicaptenzorgprijs. Bent – of kent – u iemand die zich met hart en ziel inzet voor het verbeteren van de zorgkwaliteit van cliënten en heeft u een product hebben ontwikkeld dat hier aan bijdraagt?  Dan is deelname aan de Gehandicaptenzorgprijs 2016 voor u een uitgelezen kans om de waardering te krijgen die u verdient!

De Gehandicaptenzorgprijs 2016 
De Gehandicaptenzorgprijs wordt om de 2 jaar uitgereikt aan zorgprofessionals in de gehandicaptenzorg die een product hebben ontwikkeld dat de praktijk van de gehandicaptenzorg verder verbetert. Hierbij kunt u denken aan handboeken, cursussen, trainingen, spellen, app’s, e-learning programma’s et cetera. De winnaar krijgt een geldbedrag van € 10.000,- en een kunstwerk. Voor de twee andere genomineerden is er een bedrag van € 2.500,-. Daarnaast worden er enkele aanmoedigingsprijzen uitgereikt.

Uitreiking Kennismarkt 
De Gehandicaptenzorgprijs 2016 wordt uitgereikt tijdens de Kennismarkt die plaatsvindt op 2 november in Ede.

In deze editie van de gehandicaptenzorgprijs wordt bij de beoordeling van de inzendingen speciaal gelet op de bijdrage die het kennisproduct levert aan de toerusting van medewerkers.
In de bijlage vindt u de inzendingscriteria en de flyer met de oproep om producten voor de prijs aan te melden.

Doel en achtergrond Gehandicaptenzorgprijs
De Gehandicaptenzorgprijs is in 2007 ingesteld in het kader van het kennisbeleid van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). De prijs is opgedragen aan wijlen de heer Ardi Bouter, voormalig lid van de Raad van Bestuur van ’s Heeren Loo Zorggroep. De heer Bouter heeft een belangrijke initiërende rol gehad bij de ontwikkeling van het VGN-kennisbeleid. Doel van de prijs is te stimuleren dat binnen, of tussen gehandicaptenzorginstellingen kennisontwikkeling, kennisverspreiding en verdere professionalisering van de medewerkers plaatsvinden, om de zorgpraktijk verder te verbeteren.

Gehandicaptenzorgprijs 2014
In 2014 ging de prijs naar ‘Spraaktaal, gids voor jongeren met een taalstoornis’, van Jet Isarin van Koninklijke Kentalis. Een gids gemaakt met toegankelijke informatie over het wat, hoe en waarom van taalstoornissen. Tevens een werkboek dat jongeren en degenen die bij hen betrokken zijn handvatten biedt, voor het denken en praten over het leven met een taalstoornis en voor het benoemen en uitbuiten van mogelijkheden en talenten.

Tweede prijs 
De tweede prijs werd toegekend voor het spel ‘Weten, vergeten en…..begeleiden’ van Arianne Uijl-Bleijenberg van ASVZ. Een spel voor iedereen die professioneel betrokken is bij mensen met een verstandelijke beperking en dementie. Het spel is ontwikkeld om in te spelen op de behoeften aan kennis en vaardigheden, zowel bij begeleiders als ondersteunende disciplines.

Aanmoedigingsprijzen 
Daarnaast werden er 3 aanmoedigingsprijzen uitgereikt voor: ICT als onderdeel van zintuiglijk zinvolle dagbesteding aan cliënten met zeer ernstige meervoudige
beperkingen van Yvonne den Exter van SWZ Zonhove, de methodiek: Zorg voor participatie van Gineke Hanzen van Koninklijke Visio en de Ipad applicatie ‘Ik-boekje’ van Jolanda Haring-van Dorp van Pameijer.

De jury
De inzendingen worden beoordeeld door een onafhankelijke, deskundige jury waarin verschillende relevante disciplines zijn vertegenwoordigd. Daarnaast vindt een extra beoordeling plaats door twee ervaringsdeskundigen van de LFB. Zij beoordelen het kennisproduct op begrijpelijke taal en letten met name op het belang van het kennisproduct voor cliënten.

Aanmeldingsprocedure
1. De indiener meldt zijn of haar praktijkproduct aan via www.vgn.nl/gehandicaptenzorgprijs. Aanmelden kan tot en met 29 april 2016.
2. De jurysecretaris toetst of de inzending voldoet aan de inzendingscriteria (zie bijlage). Is dit het geval, dan wordt de inzending doorgeleid naar de jury, die de algemene inhoudelijke beoordelingscriteria hanteert.
3. De jury maakt op basis van de aanmeldformulieren een voorselectie van de producten die op de shortlist terecht zijn gekomen. De indieners wordt vervolgens gevraagd om nadere documentatie.
4. De jury selecteert de genomineerden voor de prijs voor het beste praktijkproduct. Hier wordt een filmpje van gemaakt.
5. De filmpjes worden getoond tijdens de prijsuitreiking op 2 november 2016. De jury maakt daar de winnaar bekend.

Bekijk hier de flyer gehandicaptenzorgprijs 2016.

(VGN)

Steun het Platform EMG en word ook donateur!