Enablin+ zet door!

Gepubliceerd op: 18 december 2015 - door: Platform EMG

Het Europese samenwerkingsproject Enablin+ zit er voor de helft op. De eerste helft stond in het teken van verzamelen van good practices. De behoeften van kinderen en jongeren met complex intensive support needs (CISN) in de verschillende landen zijn in kaart gebracht en er is een gezamenlijke visie en aanpak vastgesteld over de wijze waarop Enablin+ bij kan dragen aan goed leven voor hen. In de zomer is het Progress Report naar de Europese Commissie verstuurd en is deze goedgekeurd. Kortom: Enablin+ zet door!

Opleidingsprogramma
Eén van de belangrijke doelstellingen van het project is de oplevering van een nieuwe scholing: Enablin Quality of Life by meaningful learning’, dat in alle deelnemende landen aangeboden wordt. De scholing is bedoeld voor iedereen die met kinderen en jongeren met CISN werkt. Denk aan een begeleider, leraar, maar ook aan een logopedist of arts. Ook ouders doen mee. De enige voorwaarde om deel te nemen is dat je het geleerde direct in de praktijk toe kan passen en vice versa. In de scholing leert men met en van elkaar. De Nederlandse partner van het project, is eindverantwoordelijk voor de totstandkoming ervan. In oktober zijn de Belgische en Nederlandse partners bij elkaar geweest voor de uitwerking. In het voorjaar 2016 wordt een pilot georganiseerd in de verschillende landen. Wilt u hieraan meedoen in NL of BE ? stuur dan een email aan info@enablinplus.eu.

Meeting Italia 2016
Naast het ontwikkelen van het scholingsaanbod, is men achter de schermen druk met de organisatie van een train-the-trainer workshop op 22 en 23 september 2016 en een conferentie in samenwerking met de IASSIDD op 24 september 2016 in Milaan. Het doel is niet zozeer een academische en wetenschappelijke bijeenkomst te organiseren, meer meer een uitwisseling te realiseren van innovatieve ideeën en goede voorbeelden welke direct toepasbaar zijn voor ouders en iedereen die werkt met kinderen en jongeren met CISN, maar zichzelf wel bewezen hebben.

Bijlagen:
– PDF versie van het persbericht
– Progress Report

 

Steun het Platform EMG en word ook donateur!