EMB congres 2019: Briljant! Samen schitteren voor EMB

Gepubliceerd op: 02 januari 2019 - door: Platform EMG

Op 21 maart 2019 vindt het jaarlijkse EMB congres plaats. Dit landelijke evenement van het Platform EMG, brengt professionals en ouders die betrokken zijn bij mensen met ernstig meervoudige beperking (EMB) bij elkaar. Het is dé dag om actief kennis met elkaar te delen.

Let op: Het maximaal aantal deelnemers voor aankomend EMB congres is bereikt. Je kan je wel nog aanmelden voor de reservelijst.

Een briljant is een diamant in een bepaalde vorm geslepen. Een vorm die nodig is om te kunnen schitteren. Hoe briljant ben jij eigenlijk en schitter jij nog? Vandaag willen we samen schitteren omdat we trots zijn op ons vak en op de mooie briljantjes die het met zich meebrengt. Er zijn vele momenten waar je trots op kunt zijn. Trots op wat je doet en op wat je samen doet. Vandaag gaat het om dat schitterende samenspel in je groep, met de cliënt, samen met ouders en verwanten. Het gaat om mooie voorbeelden uit de praktijk, trotse verhalen voor jou en mij, in het plenaire programma op de kennismarkt en in een groot aantal schitterende workshops. Briljant toch?

Schitterende workshops
Het de bedoeling dat een workshop wordt voorbereid door een professional samen met een ouder of verwant, van een persoon met EMB. Met deze co-creatie wordt het perspectief van beiden meegenomen en is de kans om te schitteren, het grootst. De workshop wordt door hen samen aangeboden of door één van hen. In het laatste geval, neemt de ander gewoon deel aan de workshop. Hij of zij komt op de gastenlijst en kan kosteloos deelnemen aan de Congresdag.

Ga voor meer informatie naar www.embcongres.nl

Steun het Platform EMG en word ook donateur!