Eigen regie en participatie voor mensen met EMB

Gepubliceerd op: 20 maart 2015 - door: Platform EMG

Naar aanleiding van de kennismarkt 2015 georganiseerd door VGN en Vilans verscheen onderstaande blog over de VeranderKIZT workshop op het 3D journaal van Gemeenten van de Toekomst van Binnenlandse Zaken.

Ook mensen met een ernstige meervoudige beperking ondersteunen om een eigen leven op te bouwen in de samenleving? Dat kan, blijkt tijdens een workshop op de Kennismarkt van de Vereniging Gehandicapten Nederland (VGN). Wethouder Bert Fintelman uit de gemeente Langedijk raakte geïnspireerd door de tools voor inclusie en zeggenschap.

Iedereen doet volwaardig mee in de maatschappij. Een mooi streven, maar vaak lastig voor mensen met een beperking. Anouk Bolsenbroek, inclusief ondernemer, vertelt de deelnemers aan haar workshop dat een persoon gemiddeld duizend mensen bij naam kent, en zo’n tweehonderd contacten heeft. Het netwerk van mensen met een ernstige meervoudige beperking bestaat hooguit uit vijf man. Bolsenbroek: ‘Doorgaans betreft het familie en de frequentie van contact is laag. Deze mensen hebben niet alleen een geïsoleerde positie in de samenleving. Ook hebben mensen er weinig vertrouwen in dat zij keuzes voor zichzelf kunnen maken, ze hebben weinig autonomie.’

Inclusie en zeggenschap
Inclusie bestaat uit het recht op arbeid, het recht op sport of een andere vrijetijdsbesteding, het recht om te reizen, het recht op onderwijs en het recht om te stemmen. ‘Zolang dat niet voor elkaar is, moeten we opkomen voor deze mensen.’ Bolsenbroek ontwikkelde de VeranderKIZT, Tools om Kwaliteit, Inclusie en Zeggenschap te bereiken. Bolsenbroek laat zien hoe er lerend aan de slag wordt gegaan rond de persoon, samen met de familie.

Persoonlijke toekomstplanning
Elke stap in het proces begint met het maken van een tekening. ‘Een goed leven voor Freek’: waar bestaat dat uit? Hoe zou zijn woonomgeving eruit moeten zien, met welke mensen zou Freek contact willen hebben, en waar zou hij met zijn rolstoel naartoe willen? Op een andere schets staat wanneer Freek blij is, en wanneer niet. Dan volgt een tekening met de persoonlijke toekomstplanning: hoe kan Freek relaties opbouwen? Stel: Freek houdt van tuinen. Wat zou je als gezond persoon doen als je van tuinen zou houden? Misschien zou je een moestuin nemen en naar de bibliotheek gaan om tuinboeken te lenen. Waarom zou iemand met een beperking niet hetzelfde doen?

Kleine dingen
Deze omslag in denken, raakt de deelnemers. Mensen met een beperking kun je via dezelfde wegen in contact brengen met anderen: via een gewoon bibliotheekabonnement en de gewone vrijwilligerscentrale. Bolsenbroek: ‘Als ze meedraaien als vrijwilliger, geeft het ze de kans om andere mensen te ontmoeten.’ Het zijn kleine dingen in de directe omgeving, die een wereld van verschil maken voor Freek, die er een jaar later heel anders bij zit in zijn rolstoel. ‘Hoe lang hebben we deze mensen tekort gedaan?’ merkt een deelnemer op.

Rijkdom in directe omgeving
Ook Bert Fintelman, wethouder in de gemeente Langedijk, constateert dat veel voor het oprapen ligt. ‘We hebben de rijkdom amper in beeld. De afgelopen jaren hebben we een systeem opgebouwd van specifieke doelgroepen. De rijkdom in de directe omgeving die Bolsenbroek schetst, moeten we benutten om de participatiesamenleving te realiseren. We moeten van exclusie naar inclusie, op alle gebieden. Iedereen heeft het nog steeds over ‘zorgvraag’. Terwijl we juist verder moeten denken dan de vraag: welke zorg heeft u nodig? Automatisch dezelfde zorg verlenen als in het verleden, is passé. Wat mensen wél kunnen, hoe hun netwerk eruit ziet en hoe ze graag zouden willen meedoen, dat is belangrijk. De vraag zou dan ook moeten zijn: wat heeft u nodig om te kunnen participeren?’

Meer weten over de VeranderKIZT?
Mail Anouk Bolsenbroek: anoukbolsenbroek@gmail.com of klik hier.

(Gemeentenvandetoekomst)

Steun het Platform EMG en word ook donateur!