Effect van corona voor mensen met EMB en hun netwerk

Gepubliceerd op: 17 december 2020 - door: Platform EMG

Op deze pagina vind je informatie over Corona en de gehandicaptenzorg en specifiek voor mensen met EMB. Algemene informatie, tips en adviezen voor de invulling van de dag en ervaringen.

18 januari – Start vaccinatie in de gehandicaptensector

Bij Alliade, Amarant, Cordaan, Ipse de Bruggen, Middin, Ons Tweede Thuis en ’s Heeren Loo wordt vandaag gestart met het vaccineren van in totaal 7.500 mensen met een beperking. De start van de vaccinatie van deze mensen met het BioNTech/Pfizer vaccin is een Europese primeur. Volg de ontwikkelingen in ons liveblog. Lees meer

Meer informatie over vaccinaties tegen het coronavirus vind je hier

7 december 2020 – Kaartje beschikbaar voor mensen die geen mondkapje kunnen dragen

Vanaf 1 december 2020 is het dragen van een mondkapje verplicht in publieke ruimten. Voor mensen die vanwege een beperking of chronische ziekte geen mondkapje op kunnen, is een kaartje beschikbaar gesteld via de website van Vilans. Lees meer

13 november 2020 – Diederik Gommers in De StellingCast, podcast van de VGN

Luister naar De StellingCast, de podcast van de VGN. De stelling van deze aflevering is voor dr. Diederik Gommers en luidt: ‘Nederlandse IC’s zijn onvoldoende voorbereid op mensen met een beperking.’ Lees meer

12 november – Onderzoek Digitaal op Bezoek in coronatijd is gestart

De ingrijpende maatregelen voor bezoek uit de eerste coronagolf zit nog vers in ieders geheugen. Voor sommige mensen met beperkingen is een wereld van digitale alternatieven voor fysiek bezoek opengegaan. Er zijn echter ook mensen met negatieve ervaringen. Voor hen is het vooruitzicht van nieuwe beperkingen extra naar. Door te leren van deze positieve en negatieve ervaringen, kunnen zorgprofessionals en zorgorganisaties een handreiking krijgen om mensen met beperkingen beter te ondersteunen bij digitale vormen van sociaal contact als er geen bezoek mogelijk is. Daarom is het project ‘Digitaal op bezoek’ gestart. Lees meer

12 november:Welke tips komen uit de Coronatafels?

Het coronavirus leidt tot veel vragen en uitdagingen in de gehandicaptenzorg. Aan online Coronatafels in oktober en november 2020 praten begeleiders en ervaringsdeskundigen uit het hele land met elkaar. Over wat goed werkt, waar we tegenaan lopen en wat ons helpt. In de eerste golf en nu weer, in het najaar. Wij hebben de belangrijkste items voor jou op een rij gezet, zodat jij er ook iets aan hebt en kunt leren van de ervaringen. Lees meer

25 september: Coronavirus, geleerde lessen gehandicaptensector.

In maart kregen we in Nederland te maken met de coronacrisis. Ook binnen de gehandicaptenzorg. De eerste golf is inmiddels achter de rug. Om voorbereid te zijn op een mogelijke tweede coronagolf heeft de VGN de belangrijkste lessen uit de afgelopen periode bij haar leden opgehaald en gebundeld in het document Lessons Learned Gehandicaptenzorg september 2020. Lees meer

25 september: Praat mee aan de coronatafels!

Het coronavirus leidt tot veel vragen en uitdagingen in de gehandicaptenzorg. Het Kennisplein Gehandicaptensector organiseert daarom online coronatafels waarin we praten over wat goed werkt en waar we tegenaan lopen. Lees meer

22 september: Nieuw advies gebruik mondkapjes 

Zorgmedewerkers moeten bij cliënten met (verdenking op) corona altijd persoonlijke beschermingsmiddelen dragen als ze dichter dan 1,5 meter bij de cliënt komen. De RIVM-richtlijn is aangepast. Daarnaast heeft zorgpersoneel sinds 21 september voorrang bij het testen op corona. Lees meer

17 juni: Benut regeling Meerzorg om lessen uit lockdown vast te houden

Blog van CCE- Consulent Carla Wikkerman. Lees meer

9 juni: Bezoekregeling in de praktijk

Hoe passen organisaties in de gehandicaptensector de bezoekregeling toe? Op welke manier werken ze toe naar versoepeling? En wat zijn de ervaringen en dilemma’s van cliënten, ouders, begeleiders en andere professionals? Lees meer

9 juni: Uitnodiging: Luisteren naar andere ouders met een zorgintensiever kind

Ben je ouder van een zorgintensiever kind? Heb je vragen over de zorg voor je kind in corona tijd en ben je benieuwd hoe andere ouders dit aanpakken? Wil je andere ouders helpen door jouw ervaringen te delen? Dan is de luistersessie van het Netwerk Integrale Kindzorg (NIK) via Zoom beeldbellen voor jou bedoeld. Lees meer

8 juni:  Lessen uit NAH-zorg gelden ook voor herstel na corona

Het revalidatietraject voor patiënten met COVID-19 is pittig, zeker na ic-opname. We hebben veel aan ervaringen uit de zorg voor mensen met NAH. Bijvoorbeeld dat we de beste resultaten behalen als de hele sector samenwerkt. Lees meer

29 mei: Regels rondom vervoer van kinderen met een beperking naar dagbesteding en onderwijs

Er is veel onduidelijkheid over het vervoer naar dagbesteding en onderwijs van kinderen met een beperking. Verschillende taxi bedrijven hebben aan ouders van EMB-kinderen gemeld dat hun kind alleen vervoerd mag worden als hij of zij een mondkapje op heeft. Dit is niet haalbaar is bij deze groep. Volgens de basisregels van het RIVM hoeven EMB-kinderen geen mondkapjes te dragen. Deze regels gelden voor het groepsvervoer van jongeren vanaf 12 jaar in het kader van speciaal onderwijs of dagbesteding. Lees meer

28 mei:  RIVM geeft uitleg over het coronavirus en gebruik van PBM

Bij medewerkers leven veel vragen over het coronavirus en hoe je op een veilige manier mensen met een beperking kan ondersteunen. Om antwoord te geven op deze en andere vragen heeft het RIVM twee video’s gemaakt. Bekijk de video’s

27 mei: Handreiking Kinderdienstencentra, opvang en logeren

De VGN heeft samen met leden een tweede versie van de Handreiking ‘Kinderdienstencentra, opvang en logeren’ ontwikkeld. Doel van deze handreiking is het bieden van handvatten bij de verdere opstart van jeugdhulp en zorg op kinderdienstencentra, ook voor jongeren in de leeftijd van 13-18 jaar, en het stap voor stap verder opstarten van opvang en logeren voor jeugdigen met een beperking. Lees meer

26 mei: Handreiking dagbesteding in de gehandicaptenzorg

Vanaf 1 juni 2020 is voor iedere cliënt invulling gegeven aan dagbesteding. Voor de gehandicaptenzorg betekent dit dat vanaf 1 juni de dagbesteding op specifieke dagbestedingslocaties zoveel als mogelijk, stap voor stap weer wordt opgestart met de 1,5 meter afstand als uitgangspunt. Om zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg te ondersteunen om de dagbesteding op te starten, is de handreiking Dagbesteding in de Gehandicaptenzorg gemaakt. Lees meer

11 mei:  Regels en registraties versoepeld door corona 

Als begeleider in de gehandicaptenzorg ervaar je tijdens de coronacrisis misschien extra hoge druk om de zorg zo goed mogelijk te laten verlopen. Om zorgverleners te ontlasten hebben toezichthouders zoals de NZa, IGJ en het Zorginstituut verschillende maatregelen en administratieve handelingen versoepeld. Lees het artikel op de website van Kennisplein Gehandicaptensector.

Ieder(in) vraagt het kabinet en de Tweede Kamer bij het opstellen van de plannen voor de ‘anderhalvemeter-samenleving’ mensen met een beperking of chronische ziekte te betrekken. De maatregelen moeten ook voor hen kunnen werken. Lees meer

Bezoekersregeling zorginstellingen in de gehandicaptenzorg aangepast door VGN

Het ‘nee-tenzijbeleid’ blijft gelden, alleen zal de nadruk meer op het tenzij gaan liggen. Dit betekent dat zorgaanbieders gaan kijken hoe ze deze ruimte in de bezoekregeling beter kunnen benutten. De sector wil voorzichtig toewerken naar een verruiming om uiteindelijk toe te werken naar een ‘Ja, tenzij’, zodra de ontwikkelingen rondom het virus dit toelaten. Lees het volledige artikel

Wegwijzer corona voor begeleiders

Veel begeleiders zijn op zoek naar betrouwbare informatie over corona in de gehandicaptenzorg. Door Kennisplein Gehandicaptensector en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)is  een wegwijzer opgesteld. Daarin vind je de meest gestelde vragen en betrouwbare bronnen. Wanneer je in je werk  snel moet denken en handelen is deze online wegwijzer heel handig.

Eenzaamheid, overbelasting en verwaarlozing: coronacrisis treft mensen met een beperking hard

De coronacrisis heeft op mensen met een beperking of chronische aandoening een grote impact. Zorg en ondersteuning vallen weg, mantelzorgers raken overbelast en mensen voelen zich vaker angstig en geïsoleerd. Dit blijkt uit een panel-enquête van Ieder(in) onder ruim 500 mensen met verstandelijke en lichamelijke beperkingen en chronische aandoeningen. Het gebrek aan persoonlijke beschermingsmiddelen, loopt als een rode draad door de verhalen die Ieder(in) hoort. “Ik vind het verschrikkelijk dat ik mijn familie niet kan knuffelen.” Lees het volledige artikel

‘Samenwerken en van elkaar leren is in deze periode extra belangrijk’

Willemien Ebels is moeder van drie kinderen, waarvan haar middelste kind (25) ernstig meervoudig beperkt is. Wat doet dit met je als ouder? En waarom is samenwerking extra belangrijk? Ze schreef daarover het boek ‘Een wreed sprookje’. Willemien en woonbegeleider Ellen vertellen in dit interview over het boek en de zorg aan mensen met EMB in tijden van corona. Lees het volledige artikel op Kennisplein Gehandicaptensector.

In de Nieuwsbrief van mei van ZonMW  twee persoonlijke verhalen van een ouder en professional over de coronacrisis.

Lees het verhaal van Alisha Zwaan die werkzaam is bij stichting Triade, een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. De afgelopen tijd kregen zij en haar collega’s het flink voor hun kiezen vanwege een uitbraak van het coronavirus.

Dat de coronacrisis ervoor zorgt dat ouders van kinderen met een ernstig meervoudige beperking (EMB) het nog zwaarder hebben dan normaal, blijkt uit het verhaal van Serpil Eskici.

TV-spot van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) om aandacht te vragen voor de gehandicaptenzorg.

In de eerste twee weken van mei vraagt de VGN extra aandacht voor de gehandicaptensector. ‘In onze sector bestaat het begrip afstand niet, laat staan anderhalve meter. Onze praktijk staat juist in het teken van warme aandacht in nabijheid en knuffelen.’

De VGN heeft de spot gemaakt in nauwe samenwerking met ’s Heeren Loo. Er is op drie locaties van ’s Heeren Loo gefilmd. Bekijk de TV-spot.

MEER INFORMATIE?

Steun het Platform EMG en word ook donateur!