De diepte in …….over pijnsignalering bij mensen met EMB

Gepubliceerd op: 17 november 2020 - door: Platform EMG

Pijn wordt door mensen met EMB op andere en vaak subtiele wijze geuit. Er bestaat vaak nog onduidelijkheid of er nu wel of geen sprake is van pijn. Het signaleren en beoordelen van pijn bij mensen met EMB is meer dan een observatie-instrument invullen. Een update over het onderzoek ‘Zie je mijn pijn’.

Signaleren
We weten inmiddels dat pijn bij mensen met EMB te signaleren is. Kinderen met EMB laten andere pijngedragingen zien dan volwassenen. Pijn bij kinderen met EMB is te observeren en meten met behulp van de Checklist Pijn Gedrag (CPG).

De laatste jaren is er vanuit de Academische Werkplaats EMB een basis gelegd voor het signaleren van pijn bij volwassenen met EMB. Zo is er een eerste versie van de POSAID (Pain Observation Scale for adults with Intellectual Disabilities) ontwikkeld. Dit is een instrument dat makkelijk ingezet kan worden in de dagelijkse zorgpraktijk. In het promotieonderzoek van Annemieke Enninga wordt nu onderzocht bij welke score op de lijst welke actie hoort. Niet alleen signaleren, maar dus ook het beoordelen van de pijngedragingen.

Lees meer

Steun het Platform EMG en word ook donateur!