BOSK aarzelend blij met € 8 miljoen voor EMB-kinderen

Gepubliceerd op: 01 april 2015 - door: Platform EMG

Mede door de fanatieke lobby van de BOSK en ouders van EMB-kinderen maakten de staatssecretarissen Dekker en Van Rijn vrijdag 20 maart bekend dat zij € 6 – € 8 miljoen oormerken voor de zorg aan EMB-kinderen op school. Dit is een grote stap in de goede richting. 

Helaas zijn daarmee nog niet al onze zorgen weggenomen. Als voorbereiding op het overleg op 25 maart stuurde de BOSK de kamerleden die zich met zorg of onderwijs bezighouden een brief. Hierin vertellen we welke knelpunten zijn opgelost en waar verdere actie nodig is.

Daarnaast hebben acht belangenorganisaties die zich zorgen maken over hoe onderwijs voor kinderen met een beperking is geregeld, de belangrijkste knelpunten in een gezamenlijke brief verhelderd en oplossingsrichtingen aangegeven. De kern van de brief is een oproep voor duurzame oplossingen. Alle kinderen moeten toegang hebben tot onderwijs, ongeacht hun beperking en ongeacht hun zorgregime. De BOSK heeft deze brief ook mede ondertekend

Lees hier de gezamenlijke brief

(BOSK)

Steun het Platform EMG en word ook donateur!