Kenniskring gedragsdeskundigen Noord

Gepubliceerd op: 02 januari 2013 - door: Platform EMG

De kenniskring gedragsdeskundigen Noord komt vier maal per jaar bijeen bij Frion in Zwolle op woensdagmiddag van 13.00-15.00 uur. De bijeenkomsten zijn inspirerend door de uitwisseling en de thema’s die besproken worden. Belangstellenden zijn van harte welkom en kunnen zich aanmelden voor de bijeenkomsten van 2013.

We hebben ditmaal gesproken over:

  • De palliatieve zorg
    Zozijn zet hiervoor onder andere zorgconsulenten in. Dit zijn begeleiders die hiervoor geschoold zijn en de palliatieve zorg als aandachtsgebied hebben. Collega’s kunnen aan de zorgconsulenten vragen stellen en kunnen op weg geholpen worden voor de meest passende ondersteuning en zorg.
  • Cliëntenraad EMB
    Frion is op zoek naar een vorm waardoor de cliënten met EMB hun stem kunnen laten horen. De afgelopen tijd hebben ze de wensen in beeld gebracht van de deelnemers en zouden hier graag een vervolg met meer diepgang aan willen geven. Andere organisaties maken gebruik van bewonersvergaderingen om zo de bewoners en ouders/verwanten een stem te geven. Ook zijn er cliëntenraden waarin ouders en/of begeleiders de stem van de cliënten vertegenwoordigen.
  • Seksualiteit
    Bij de aanwezige organisatie is dit ook voor personen met EMB een onderwerp van gesprek en er staat in het ondersteuningsplan niet meer ” niet van toepassing”.  Er wordt serieus ingegaan op seksuele fysieke reacties die niet gepast zijn in desbetreffende situatie.  Het is dan samen puzzelen hoe er recht gedaan worden aan de gevoelens van de desbetreffende persoon en wat de omgeving wenselijk vindt.  Activiteiten om de  prille seksuele ontwikkeling te stimuleren zijn er weinig.  Visie en deskundigheidsbevordering op het gebied van seksualiteit en EMB is welkom.

Volgende bijeenkomst
De volgende bijeenkomst is op 13 februari en dan zullen we o.a. spreken over de inzet van extra van zorg en groepen indelen op basis van kalenderleeftijd.

Steun het Platform EMG en word ook donateur!