Kenniskring EMB gedragsdeskundigen Zuid

Gepubliceerd op: 02 januari 2013 - door: Platform EMG

Op donderdag 13 december kwam de kenniskring EMB gedragsdeskundigen Zuid. Deze kenniskring komt vier keer per jaar bijeen op donderdag van 10.00-12.00 uur bij SWZ  in Son. Belangstellenden zijn van harte welkom en kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen.

Deze bijeenkomst hebben we uitgebreid stilgestaan bij:

  • Extra zorgzwaarte voor personen met EMB
    Lunetzorg vertelde over hoe zij de vragen over extra zorgzwaarte binnen de organisatie verankerd hebben door een interne toetsingscommissie in te stellen. Deze commissie kijkt of er intern alles is gedaan om tot een oplossing te komen.
  • Methodieken EMB
    De methodieken Vlaskamp, LACS, P-act, en Meer Mens zijn kort besproken vanuit de ervaringen die er zijn.
  • Domotica
    Er is informatie gegeven over de domotica mogelijkheden voor EMB van Kempenhaghe. Zij hebben vanuit de epilepsie hier veel ervaring in.

De volgende bijeenkomst is op donderdag 21 februari 2013 in Son. Nieuwe belangstellenden kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen.

Steun het Platform EMG en word ook donateur!