Bewegingslessen, voor kinderen met een beperking: Samenwerking 2 cluster 3 scholen in Brabant

Gepubliceerd op: 04 januari 2013 - door: Platform EMG

Docenten bewegingsonderwijs van de Emiliusschool voor MG leerlingen te Son en Herman Broeren School voor zmlk te Rosmalen, hebben leuke en zinvolle bewegings- en ervaringslessen gebundeld in een handzame map. Deze is kleurrijk geïllustreerd door een leraar van de Herman Broeren School.

Deze praktijkmap bestaat uit 62 verschillende bewegingslessen die u direct in de klas of in de groep kunt gebruiken. De lessen zijn bedoeld voor leerlingen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, maar ook goed bruikbaar bij kinderen met gedragsproblematiek. Laat u inspireren door de nieuwe ideeën te koppelen aan bestaande lessen. Deze map is een originele aanvulling op het bestaande lesprogramma. Het eigen lichaam ‘leren kennen’ en het lichaam als positief ervaren staan centraal. De map is ingedeeld in groepslessen en stationslessen.

Inkijken en bestellen van de praktijkmap kan via www.eduforce.nl of kijk bij publicaties op onze website.

Steun het Platform EMG en word ook donateur!