Bestuurswisseling bij Platform EMG

Sinds kort zijn bij Platform EMG twee nieuwe bestuursleden gestart: Ed Engbers en Marion Thielemans. Het bestuur nam ook afscheid van Hans de Dreu. Hans de Dreu maakte jarenlang  deel uit van het bestuur van Platform EMG en was de penningmeester. Ook via deze weg willen we Hans daarom hartelijk bedanken voor zijn betrokkenheid en inzet voor Platform EMG. En we stellen graag de nieuwe bestuursleden aan je voor.

MARION THIELEMANS

Marion, kun je wat meer vertellen over jezelf?

Ik ben Marion Thielemans, getrouwd en moeder van twee volwassen dochters. De jongste (25 jaar) heeft een ernstige verstandelijke beperking en heeft vanaf haar geboorte veel begeleiding en ondersteuning nodig. Ik werk als beleidsmedewerker bij KansPlus, een belangenvereniging die zich inzet voor een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten.

Als beleidsmedewerker ben ik onder andere coördinator van het Kennis- en adviescentrum. Daarnaast ben ik actief in de medezeggenschap en was ik 15 jaar vrijwilliger bij een spelotheek die spelmateriaal uitleent aan kinderen met een ontwikkelingsachterstand. Dat deed ik in verschillende functies waaronder als bestuurslid”.

Wat is je drijfveer is om deel te nemen aan het bestuur van Platform EMG?

“Ik wil graag mijn persoonlijke ervaring en werkervaring inzetten voor een goed leven, meer mogelijkheden en meer zichtbaarheid voor mensen met (Z)EVMB en hun naasten. Dat kan met de speerpunten van het Platform EMG: kennis uitwisselen, kennis verbinden en kennis bevorderen. En dat vooral samen. Samen met ouders, verwanten en zorgprofessionals”.

ED ENGBERS

Ed, jij bent ook kort geleden gestart bij Platform EMG. Wat is jouw achtergrond?

“Ik ben 61 jaar, getrouwd, heb drie dochters en inmiddels zeven kleinkinderen. Ik ben geboren en getogen in de Achterhoek, maar niet altijd in die regio werkzaam geweest.

Na mijn VWO ben ik de traditionele accountantsopleiding gaan volgen, dat wil zeggen 9 jaar lang werken en studeren. Tot en met 2008 heb ik diverse banen in de accountancy gehad, in loondienst, op directieniveau en met een eigen praktijk. Daarna heb ik 7 jaar een managementfunctie bekleed bij een opleidingsinstituut voor de GGZ-sector. Na een korte periode van heroriëntatie ben ik als ZZP-er aan de slag gegaan, als controller bij diverse bedrijven en zorgorganisaties en als meubelmaker. Een mooie balans van met je hoofd en handen werken. Zo ziet ook mijn huidige werkweek eruit, uiteraard met veel plezier en ook met allerlei “opa-activiteiten”.

Waarom heb jij voor het bestuurswerk van Platform EMG gekozen?

In mijn werk destijds als accountant en nu ook als controller heb ik voor diverse soorten zorgorganisaties gewerkt, ook in de gehandicaptensector. Daardoor is een band ontstaan met de sector, met de mensen die daarin werkzaam zijn en met de cliënten en deelnemers. Anno 2022 is het voor stichtingen erg moeilijk om vrijwilligers te vinden voor het vervullen van bestuursfuncties. Zeker als daar ook enige kennis voor nodig is, bijvoorbeeld voor de functie van penningmeester. Ik heb die kennis en ik heb tijd, dus voel ik me verantwoordelijk om het financiële beheer van het Platform EMG in goede banen te leiden.