Kamerbrief over het bedreigde ontwikkelingsperspectief van EMB leerlingen

Gepubliceerd op: 03 november 2014 - door: Platform EMG

Op 25 maart 2013 is er in samenwerking van verschillende organisaties een brief gestuurd aan de vaste commissies van OCW en VWS over het bedreigde ontwikkelingsperspectief van ernstig meervoudig beperkte leerlingen. Exact anderhalf jaar later heeft Staatssecretaris van Rijn deze brief, mede namens zijn collega van OCW, beantwoord.

Staatssecretaris van Rijn geeft aan in deze brief dat de commissie in haar recent gehouden procedurevergadering besloten heeft deze brief voor kennisgeving aan te nemen omdat zij meent dat de staatssecretaris zorgvuldig heeft geantwoord. Dit betekent dat de commissie verder geen actie zal ondernemen. Wel kunnen individuele leden opmerkingen eventueel gebruiken bij de behandeling van wetsvoorstellen of kunnen zij vragen stellen aan de regering.

Bekijk hier  de brief.

Steun het Platform EMG en word ook donateur!