Mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen – (Z)EVMB – hebben net als ieder ander recht op een volwaardige plaats in de samenleving. Ze kunnen een activerende en sturende rol spelen in relatie met anderen en hebben recht op optimale ontplooiing van hun mogelijkheden. Hun (verborgen) kwaliteiten kunnen zichtbaar worden door kennisontwikkeling en onderzoek. Er valt nog veel te ontdekken en er liggen nog veel uitdagingen. Het is daarom belangrijk om de mogelijkheden samen met álle betrokkenen te onderzoeken en de bevindingen zoveel mogelijk met elkaar te delen. Vanuit die visie werkt het Platform EMG. Het is onze missie om bij te dragen aan een goede kwaliteit van leven voor mensen met (Z)EVMB en hun naaste familie en netwerk.

De ambitie van het platform is om hét kennisnetwerk (Z)EVMB te zijn waar alle informatie en activiteiten samenkomen. Om onze missie en visie te bereiken hebben we drie kerntaken:

Onze donateurs