Woonzelf: Landelijk Steunpunt Wonen

Website: http://www.woonzelf.nl/

Het Landelijk Steunpunt Wonen (LSW) adviseert en ondersteunt ouders van kinderen met beperkingen, die een wooninitiatief oprichten of al hebben gerealiseerd. De database wooninitiatieven van het LSW ontsluit zoveel mogelijk informatie over individuele wooninitiatieven.

LSW
Het LSW is in 2006 op initiatief van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) opgericht. Het LSW ondersteunt bewoners, betrokkenen en oprichters van een particulier wooninitiatief, ook als het initiatief of de woning al langer bestaat. Daarnaast wil het LSW het particulier wooninitiatief voor een grotere groep mensen mogelijk maken. Zo helpen we kinderen en jongeren met een beperking aan een volwaardige woonsituatie.

Registratie
Registratie is gratis voor abonnees. Niet-abonnees betalen € 50.- voor eerste plaatsing en daarna € 35,- per jaar. U kunt uw gegevens mailen naar info@woonzelf.nl.

Meer informatie & Contact
Bel: 0900 – 742 48 57. Kijk voor meer informatie over een abonnement bij Kennisbank.

Steun het Platform EMG en word ook donateur!